K tomuto úspěchu odpověděl na několik otázek primář Radek Bodnár.

Oční oddělení ON Příbram získalo status centrové péče, co to vůbec znamená?
My jsme vlastně získali status aplikačního centra pro léčbu některých onemocnění zadní části oka. Aby toto mohlo probíhat, je nutné mít schválenou centrovou péči pro danou nemocnici. To se většinou vztahuje na určité skupiny léků (onkologie, gastroenterologie atd.) Naše nemocnice ho do této doby neměla. O to bylo schvalovací řízení složitější.

Co jste jako oddělení museli splnit, abyste toho dosáhli?
Příprava na to v podstatě trvala několik let. Museli jsme mít dostatečný počet plně kvalifikovaných lékařů, museli jsme vytvořit zázemí pro operace zadního segmentu oka, tedy sítnice. Bylo nutné zajistit i dostatečné přístrojové vybavení.

Bude tato změna nějak přínosná pro pacienty? Pokud ano, tak jak?
Tato změna je nesmírně důležitá pro naše pacienty s onemocněním sítnice, a to zejména s věkem podmíněnou makulární degenerací, diabetickou retinopathií, to je onemocnění sítnice u cukrovky, a s akutními uzávěry žil sítnice. Všechny pacienty jsme dosud byli schopni vyšetřit a indikovat k léčbě, ale nemohli je léčit a byli jsme nuceni je odesílat na aplikace do Prahy na oční kliniky. I přes skvělou spolupráci s většinou očních klinik bylo mnohdy složité naše pacienty na tuto léčbu dostat, protože i tato pracoviště mají kapacitní limity. Proto jsme velice rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s vedením naší nemocnice dotáhnout tuto záležitost do úspěšného konce.

Co tato novinka znamená osobně pro vás, pro primáře tohoto oddělení?
Mám velikou radost, že se nám to podařilo. Pro mne to znamená hlavně další zvýšení kvality péče o naše pacienty.

Zdroj: Martin Janota, tiskový mluvčí Oblastní nemocnice Příbram