Zajímal vás kromě jiného i přístup vedení města k prevenci kriminality. „Oblast kriminality je velice složitá a měli by jí řešit skuteční odborníci. Nepovažuji za přínosné aktivity spojené s kurzy sebeobrany, bojových umění. To je jenom řešení důsledků kriminality, nikoliv příčin a může to mít nepříjemné vedlejší důsledky,“ řekl příbramský zastupitel Vladimír Králíček.

Zásadní spor vznikl ohledně opětovného schválení daru 1. FK Příbram městskými zastupiteli v hodnotě přibližně 1,8 milionu korun.

K tomu se vyjádřil prezident 1. FK Příbram Jaroslav Starka. „Peníze použijeme jako každý rok na chod mládeže, který nás stojí nemalé prostředky. Není problém cokoliv doložit a městu jsme také slíbili, že ač to není naše zákonná povinnost, tak to uděláme. Naše účty jsou velice důkladně kontrolovány,“ reagoval Jaroslav Starka. „Od města jsme vždy dostávali přibližně 1,9 milionu korun na údržbu areálu. V roce 2006 byla smlouva změněna na darovací smlouvu z iniciativy pana Králíčka, který stejným způsobem získal finanční prostředky pro Spartak,“ doplnil Jaroslav Starka.

Vladimír Králíček, který řadu let vede sdružení Spartak Příbram však s tímto nařčením nesouhlasí. „Zastávám názor, že žádná obchodní společnost, čímž 1. FK Příbram je, nemůže dostávat finanční dary z veřejných peněz. Oddíl 1. FK Příbram hraje první ligu ve fotbale, dělá určitou propagaci městu Příbram a já jsem ve svých pozměňovacích návrzích k rozpočtu navrhoval klubu dávat ne finanční dar, ale odměnu za propagaci města ve výši až čtyři miliony korun v závislosti na postavení v první lize. Podpora neziskového sektoru, čímž občanské sdružení SK Spartak je, obdobně jako jiné sportovní oddíly v Příbrami, je z veřejných peněz potřebná, a já jsem přesvědčen, že je to i téměř povinnost města,“ oponoval Vladimír Králíček.