„Dokonce mají o práci v Sedlčanech zájem i jiní policisté, ale v současné době je u nás plno a odkazujeme je na jiné součásti policie,“ uvedl vedoucí sedlčanského oddělení Miroslav Pospíšil, který byl dalším hostem pátečního on-line rozhovoru Příbramského deníku. Na dotazy čtenářů odpovídal v pátek od 10 do 11 hodin.

Rozloha teritoria, které spadá do kompetence obvodního oddělení policie v Sedlčanech, činí 269 kilometrů čtverečních, což je jedna z největších částí územního odboru Příbram s počtem 15 500 obyvatel.

V letní rekreační sezoně tento počet razantně stoupá, protože část území je na pravém břehu řeky Vltavy, kde jsou rozlehlé rekreační oblasti. Patří mezi ně Roviště, Bučily, Zvírotice, Cholín, Oboz, Častoboř či Sejce. Tyto oblasti si pro svou rozmanitou krajinu a klidné prostření velmi oblíbili rekreanti z Čech, ale i cizinci, zejména z Nizozemí.

„Celá část obvodního oddělení je rozdělena do jedenácti okrsků, které jsou svěřeny do působnosti jednotlivým policistům. Tito policisté zde plní svěřené úkoly a obyvatelé se na ně mohou obracet se svými podněty a žádostmi, které jsou poté předávány vedení a jsou přijímána odpovídající opatření,“ popsal vedoucí sedlčanské policie Miroslav Pospíšil.

Nápad trestné činnosti podle něj zaznamenal mírný pokles oproti předchozím rokům. V současné době je evidováno přes 210 trestných činů, zatímco za stejné období loňského roku jich bylo evidováno přes 260.

Objasněnost zdejší součásti policie činí více než 33 procent, což řadí obvodní oddělení Sedlčany na druhé místo na územním odboru Příbram hned za březnické obvodní oddělení.

„Nejvíce páchanými trestnými činy jsou krádeže vloupáním a poškozování cizí věci. Rozšířeným nešvarem, který značně zatěžuje zdejší součást, jsou požáry plastových kontejnerů v Sedlčanech, ke kterým dochází v pozdních nočních hodinách a tudíž beze svědků. Proto bych touto cestou chtěl apelovat na slušné obyvatele, kteří by měli jakýkoliv poznatek směřující k odhalení pachatele, aby se obrátili, třeba i anonymně, na policii v Sedlčanech, popřípadě na městskou policii, která poznatek předá k dalšímu opatření Policii ČR,“ uvedl Miroslav Pospíšil.

Policejní oddělení v Sedlčanech bylo letos nově zrekonstruováno a bylo zde vybudované zázemí pro občany a policisty ve stylu recepce, která je první na územním odboru Příbram. „Rekonstrukce byla hrazena z finančních prostředků Města Sedlčany. Samotné vybavení již zařídila Policie ČR. Tímto bych chtěl poděkovat Městu Sedlčany a hlavně panu starostovi Jiřímu Burianovi, který osobně na rekonstrukci dohlížel,“ připomněl vedoucí sedlčanského obvodního oddělení.

V Sedlčanech se podle něj podařilo snížit nápad trestné činnosti a nehodovost za pomoci preventivních opatření, mezi která patří vybudování kamerového systému a instalace semaforů sloužících ke zpomalení řidičů překračujících povolenou rychlost. „Ke snížení nápadu trestné činnosti dále dochází z důvodu velmi dobré spolupráce s městkou policií, které touto cestou rovněž děkuji. Stejné poděkování patří starostům okolních obcí za dobrou spolupráci a také občanům, kteří pomáhají odhalovat trestnou činnost v jejich okolí. Se svými žádostmi a podněty se mohou spoluobčané obracet na sedlčanské oddělení osobně nebo také telefonicky na číslo 318 821 145 nebo e-mailem na pboopsedl@mvcr.cz,“ doplnil Miroslav Pospíšil.