Rozloha teritoria, která spadá do působnosti tohoto oddělení má 299 kilometrů čtverečních. Počet obyvatel celého obvodu je 8500. Vedoucí oddělení Petr Hamák bude v pátek od 10 do 11 hodin odpovídat on-line na otázky čtenářů.

„Území, které spravuje Obvodní oddělení Milín je možno ohraničit obcemi Milín, Zalužany, Klučenice, Milešov a Krásná Hora nad Vltavou a Kamýk nad Vltavou,“ upřesnil Petr Hamák. Personální stav obvodního oddělení je v současné době sice naplněn na požadovaný stav 15 policistů. Jenomže z tohoto počtu jsou tři lidé ve škole a jeden policista má před nástupem do školy.

Celá část obvodního oddělení je rozdělena do 10 územních částí obvodu. Každá z těchto částí je svěřena do působnosti jednotlivým policistům, kteří zde plní své úkoly a kde se na ně lidé mohou občané obracet se svými podněty a žádostmi.
„Nápad trestné činnosti je v porovnání s rokem 2008 prakticky na stejné úrovni. Letos evidujeme 278 trestných činů, loni jich bylo za stejné období 284. Pozitivní je vývoj v objasněnosti nápadu trestné činnosti. V letošním roce je to téměř 31 procent objasněných případů, což je o zhruba pět procent více, než v roce 2008. Mezi nejčastější trestné činy, které na oddělení řešíme, náleží vloupání do rekreačních objektů a vloupání do vozidel,“ přiblížil vedoucí milínského oddělení.

Území obvodního oddělení je převážně zemědělského charakteru s rozsáhlými rekreačními oblastmi. Nejznámější je oblast Orlické přehrady, v níž je i největší část všech rekreačních zařízení a chalup. V létě se v této oblasti, ale i okolo Kamýcké přehrady, zvyšuje počet osob z celé republiky i ze zahraničí o několik desítek tisíc.

V rámci své působnosti obvodní oddělení spolupracuje při řešení místních záležitostí veřejného pořádku se starosty obcí. „Chtěl bych touto cestou poděkovat starostům obcí, ale i občanům, kteří nám pomáhají odhalovat trestnou činnost v jejich okolí,“ dodal Petr Hamák. Se svými podněty a dotazy se mohou lidé obracet na oddělení policie v Milíně osobně nebo telefonicky na číslo 318 691 110 a také elektronicky na e-mail pb.oop.milin@mvcr.cz.