„Školka se nachází na třech adresách – v Sokolovské ulici, na Severním sídlišti a v Šafaříkově ulici. V letošním roce bylo rozmístěno 254 dětí v deseti třídách, maximální kapacita je na 270 dětí, to znamená, že nebyla již v končícím školním roce stoprocentně využita. Opakovaný zápis nic výrazně nezměnil. Dostavilo se asi pět vážnějších zájemců," informoval místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. „Ve školce pro nadcházející školní rok zůstává 231 dětí. To nás vede k určité redukci, z deseti tříd jsme jejich počet snížili na devět," s tím, že na toto opatření bude navazovat snížení personálu. „Jedna zaměstnankyně odchází do důchodu, s další pracovnicí bude nutné rozvázat pracovní poměr," uvedl Hölzel.

Přibližně před pěti lety byl trend zcela opačný a přijímání dětí se řídilo některými kritérii. „V té době jsme dovybavili jednu třídu, zvýšil se počet tříd z devíti na deset s kapacitou 270 dětí. Ve třídě tak bylo 27 dětí, přičemž zákon připouští 24. Zřizovatel však může udělit výjimku tří dětí na třídu – pokud jsou naplněny všechny hygienické a výukové parametry a to jsme využili," vysvětlil.

Při letošním zápisu bylo vyhověno i všem žadatelům s bydlištěm mimo Sedlčany. Dobrou zprávou pro rodiče je, že od září se nezmění úhrada za předškolní vzdělávání. „Zřizovatel může požadovat, aby se podíleli na krytí neinvestičních nákladů až padesáti procenty, ale my jsme na třiceti procentech částky provozních nákladů, což představuje úhradu 350 Kč na dítě a měsíc," sdělil místostarosta. Marie Břeňová