Podle zastupitele za Šanci pro Příbram Petra Kareše si radnice k záměru společnosti Ekototalbau CZ nenechala zpracovat žádný fundovaný posudek a omezila se jen na obecné proklamace. Vedení města výhrady odmítlo, podle něj jde ze strany opozice o politické hry. Zastupitelé nicméně na návrh opozice uložili starostovi, aby záležitost znovu zařadil na program jednání zastupitelstva spolu s dokumentací, která by řešila dopad případné těžby na životní prostředí.
Ekototalbau CZ chce těžit kamenivo z největší haldy 
v bývalém uranovém revíru.

Proti plánům na využití hlušiny v areálu šachty číslo 15 se bouří místní lidé, především 
z Milína, Lešetic či příbramské části Brod. Ekototalbau CZ tvrdí, že těžba by se v okolí odvalu zásadně neprojevila. Poukazuje naopak na to, že se odtěžením haldy sníží radonová zátěž.

Zamítavý postoj rady k těžbě
Příbramská opozice kritizuje vedení města za to, že se k záměru dlouho nevyjadřovalo. „Nechali jsme si maximum času, aby se členové rady mohli s tou dokumentací seznámit," podotkl starosta Jindřich Vařeka. Jako námitku uvedl, že když se v minulosti jednalo například o zpracování odvalů šachet číslo devět, 11 a 19, současní kritici radnice nebyli nijak aktivní.

Halda číslo 15.Městská rada se nakonec
k zamýšlené těžbě postavila stejně jako další obce také negativně. Podle radního Václava Dvořáka ale bylo nejprve nutné si k odbornému tématu zajistit informace.

Kareš se podivil tomu, že si radnice vyhradila měsíc na prostudování materiálů, když žádné nenechala zpracovat. „Já se vás poněkolikáté ptám, jaké materiály jste nechali vyhotovit, jaké materiály jste studovali, co stojí za aktivitou rady, vyhotovení jakých odborných posudků?" prohlásil Kareš.

Radnice podle něj nechala 
k věci vypracovat jediný dokument, který je ale podle Kareše velmi povrchní, a ve svém stanovisku pro ministerstvo životního prostředí jen uvedla některé argumenty převzaté od občanů.

Středeční on-line přenos z debaty
Vařeka namítl, že v usnesení nemělo cenu opakovat námitky, které už jednou zazněly a které ministerstvo zaznamenalo. To totiž podle něj argumentaci nikam neposouvá. Připomněl, že se kvůli problematice odvalů také sešel s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Ve středu 16. září bude navíc tématu uranových hald v Příbrami věnována veřejná debata za účasti odborníků. Pokud chcete na tyto a podobné otázky slyšet odpověď 
z úst odborníků, budete mít příležitost se zeptat na besedě s občany, kterou příbramská radnice pořádá v zasedací síni Úřadu práce od 17 hodin.

Besedy za zúčastní odborníci na tuto problematiku 
z ministerstva životního prostředí, ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ze státního podniku DIAMO, SUL, 
a pracovníky provozovatele Podzemního zásobníku zemního plynu na Hájích, společnosti RWE Gas Storage. Pozváni jsou také starostové 
z obcí, kterých se případná likvidace odvalů z uranových dolů může týkat.

Jednání bude možné sledovat i on-line.