Součástí studie jsou i první vizualizace budoucího prostoru aquaparku. Rekonstrukce vyjde zhruba na 250 milionů korun a radní tuto variantu upřednostnili na základě veřejné debaty. Vloni město spustilo dotazníkovou akci, které se zúčastnilo 1663 obyvatel, což je zhruba pět procent obyvatel Příbrami.

Velkou část respondentů tvořili mladí lidé, zejména rodiče s dětmi. Z ankety také vyplynulo, že velké procento lidí jezdí do aquaparku autem, tudíž budoucí podoba by tomuto trendu měla být také přizpůsobena. Respondenti jsou častými návštěvníky jiných aquaparků a je zajímavé, kolik jsou do jeho návštěvy ochotni investovat času, polovina jich vyráží do Prahy, čtvrtina do Berouna a část ještě dál. Na snímku je vpravo starosta Jindřich Vařeka při podepisování smlouvy.