Po více jak dvaceti letech budou moci nejen Březničtí tuto židovskou památku v Lokšanech navštívit.

„Synagoga bude stavebně dokončená do konce července. V rámci projektu 10 hvězd – Revitalizace židovských památek v České republice probíhá rekonstrukce od dubna 2010. Navázala na předchozí rekonstrukci započatou v polovině 90. let, kdy bylo nutno řešit zejména opatření proti vlhkosti," řekl Příbramskému deníku koordinátor projektu Jan Kindermann.

Zároveň se památka dočkala i renovace interiéru.

„K mírnému skluzu v dokončení stavebních prací v interiéru došlo vlivem realizace náročnějších opatření proti vlhkosti spojených se sanací vlhkého zdiva. Také rozšířený restaurátorský průzkum odhalil bohatší výzdobu interiéru. Nyní zbývá již jen dokončit svatostánek a po stavební stránce bude synagoga hotová," dodal Kindermann.

Do konce roku zde instalují expozici Židovské vzdělanosti v Českých zemích včetně zmínky o historii místní židovské komunity.

Veřejnost si expozici prohlédne už na jaře. Synagoga bude sloužit také k pořádání kulturních akcí.