Oprava Březnické
Každým dnem skončí oprava Březnické ulice. Tou už řidiči mohou několik dní projet. Město stavbu ale dosud nepřevzalo. „Jsou tam nějaké drobné nedodělky, například zábradlí a podobně," sdělil Příbramskému deníku starosta Jindřich Vařeka. V nejbližších dnech by město mělo stavbu převzít.

„Došlo tam k méněpracem. V případě Březnické ulice jde zhruba o 39 tisíc korun.Důvodem je to, že se část kanalizační stoky nebylo nutné vyměnit," objasnil starosta.

Ulice K Dolu Marie
Podobná situace se týká i opravy ulice K Dolu Marie. „Tam jde o méněpráce za zhruba 47 tisíc, protože se nemuselo měnit deset metrů potrubí," dodal Vařeka.

Nejproblematičtější situace je ovšem v Hrabákově ulici. „Situace je taková, že dojde k vícepracem a to kvůli tomu, že přibyla výměna kanalizace a téměř všech přípojek kromě přípojky pana Kareše," dodal starosta.

Výměna zeminy
Zemina, která se při výměně kanalizace vyndala, je podle radních jílovitého charakteru a tudíž ji není možné zhutnit. Proto musela být nahrazena vhodnější zeminou.

„Stojí nás to velké peníze, se kterými jsme nepočítali, ale uděláme všechno proto, aby se do ulice už zasahovat nemuselo. Dodatek ohledně výměny kanalizace činí zhruba 4,5 milionu korun. Co se týče vlastního navýšení, tak to je z důvodu zeminy 576 tisíc" uzavřel Vařeka.

Radní předpokládají, že oprava Hrabákovy ulice včetně náměstí by mohla skončit v říjnu. Od minulého pondělí začaly stavební práce na obnově povrchů v Ostravské ulici a křižovatce ulic K. H. Máchy a části ulice B. Němcové a ten samý den se začalo se stavebními pracemi také v Kutnohorské a střední části Mariánské ulici. V Kutnohorské ulici se bude vyměňovat kanalizace a budou se realizovat nové povrchy ulice.

Vedení odboru kanceláře města tvrdí, že v Mariánské ulici se ke kompletní výměně povrchu vozovky bude ještě realizovat nový kanalizační řad a přeložka vodovodu.

Stavba v ulici S. K. Neumanna je ale prozatím pozastavena z důvodu zajištění průjezdnosti této lokality," informovala Zuzana Kučerová z odboru kanceláře města.

Poslední zmiňovanou rekonstrukcí je část Erbenovy ulice, ve které by 3. srpna měla začít oprava příjezdové komunikace k městským jeslím, mateřské a základní škole.