„V této souvislosti nás čeká dopravní omezení, kdy daným úsekem bude moci být vedena pouze autobusová doprava. Uzavírka související s opravou kruhového objezdu potrvá do konce března,“ uvedla mluvčí města Eva Švehlová.

Místem uzavírky je okružní křižovatka silnic I/66 ulice Plzeňská, Milínská, náměstí TGM a II/118 ulice Hailova, objízdná trasa povede po silnicích č. III/1911, III/1911h, I/66, I/18, II/118 a III/11417 a místních komunikacích ul. Čs. armády a Březnická.