Pro chodce a dopravu bude však náměstí otevřeno už nejspíš koncem května.

Za prosloužením termínu je podle radních nejen archeologický průzkum, který kolem kostela pokračuje a jenž odhalil řadu historických artefaktů včetně kosterních nálezů, ale především instalace kašny. Část náměstí totiž bude muset být vydlážděna až poté, co se tam umístí kašna.

Měnit se také bude na poslední chvíli dlažba naproti Komerční bance kvůli reklamaci. Novou dlažbu tam podle Zdeňka Škalouda z odboru silničního hospodářství a investic poničily těžké vozy bezpečnostní agentury. Takže provoz pro auta a chodce bude umožněn koncem května a zůstane rozdělaná asi čtvrtka náměstí v místech, kde má stát kašna a chodník v Milínské ulici.

„Kašna opravdu poněkud komplikuje stavbu, protože jsme museli přehodnotit původní postup a musíme použít speciální techniku a připravit cestu pro transport koule o hmotnosti 18 tun na místo,“ potvrdil starosta Josef Řihák.

Opravy se dočká i dominanta náměstí, kterou je kostel sv. Jakuba. Při neplánovaném pokácení sedmi lip u kostela se stavba odhalila v celé kráse, ale na očích je nyní i poškození fasády. Zastupitelé schválili příbramské římskokatolické farnosti 800 tisíc korun na opravu fasády tohoto kostela ze schváleného rozpočtu města pro rok 2012. Starosta Josef Řihák se i kvůli tomu sešel s duchovním správcem příbramské farnosti páterem Jindřichem Krinkem.
„Jednali jsme nejen o probíhající rekonstrukci náměstí TGM, která se bezprostředně dotýká i 800 let starého kostela, ale i o možnostech další spolupráce mezi příbramskou farností a vedením města. Po odstranění stromů se kostel otevřel v celé své nádheře a monumentálnosti. Myslím si, že by bylo škoda zrekonstruovat náměstí a fasádu kostela ponechat neopravenou,“ dodal starosta.