„Stále v areálu poutního místa probíhá operativní stavebně historický průzkum. Záchranný archeologický průzkum byl prakticky dokončen," informovali radní.Odborníci nyní pracují 
v basilice odborníci na technických instalacích. Po dobu rekonstrukce se proto mše svaté konají v kapli v exercičním domě vedle baziliky. Ve dvoře ambitů se připravují podklady pro dlažbu a v budově proboštství instalují technici rozvody.

„Konečná výmalba ale už čeká místnost v druhém patře proboštství. Na náměstí je dokončována betonová opěrná zeď budoucího kyklopského zdiva. Morový sloup byl demontován a odvezen k restaurátorské obnově," informovala mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Opravy se dočkalo i Svatohorské schodiště a oprava se nevyhnula ani požárnímu vodovodu. Součástí rekonstrukce je také realizace ochranných opatření na vybraných stromech a oprava střech, které jsou postupně obnovovány proudovou metodou.

Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost, stálou výstavní expozici, budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav.

Dále budou sloužit k pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce. Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem.

Archeologové objevili 
v areálu Svaté Hory pec ze sedmnáctého století (více zde). Nález obdobného typu potvrdil Příbramskému deníku správce poutního místa Jan Traxler. 

Svatá Hora. Infografika.