„Zbývá tedy provést trvalé vodorovné značení a nejdéle do konce června tohoto roku musí být stavba zkolaudována. Celý nově vybudovaný úsek této komunikace je od konce dubna vystaven zatěžkávací zkoušce, neboť je součástí objízdné trasy Příbram, Milín, křižovatka Lety, Rožmitál v důsledku uzavírky silnice I/18, tedy z Příbrami na Rožmitál. Předpokládaný termín ukončení prací je letošní srpen," informuje březnický starosta Petr Procházka v městském periodiku.