Jak řekl Miloš Novotný z Odboru správy majetku Městského úřadu Dobříš, ve městě je nyní hodně uzavírek. "Nejzásadnější opravu provádí Středočeský kraj, který rekonstruuje kamenný most v ulici Pražská. Společně pak budujeme chodníky a povrch silnice v ulici Pražská od čerpací stanice až směrem ke kolejím. Tuto ulici je nutno opravovat po částech, nemůžeme ji uzavřít celou," vysvětlil Novotný.

Další úpravy souvisí s obnovou vodohospodářské infrastruktury a s akcí Na kole do školy. „Chystáme nestavební úpravy provozu a speciální cyklopruhy na silnicích ke školám, s čímž souvisí i dopravní značení, abychom děti vedli bezpečně,“ upřesnil Novotný.

V ulici Boženy Němcové byla dokončena oprava chodníku, kde se napojila zámková dlažba na stávající dlažbu okolo areálu bývalého kina. „Upravíme i parčík u kina, který je tam poblíž. Vloni jsme opravovali ulici Přemyslova, kde se měnila vodohospodářská infrastruktura. To samé letos proběhne v ulici Nová. Na Mírovém náměstí u autobusového nádraží se dokončuje mozaika z žulových kostek. Pokládala se až k Černé labuti od proluky, respektive od městské policie. Ještě ale chybí kus před Základní uměleckou školou, což se bude dokončovat v létě o prázdninách,“ dodal Novotný.

Výměna vodohospodářské infrastruktury dále čeká ulici Rukavičkářská, kde se začalo vloni od křižovatky u hráze rybníka Papež. „Nyní budeme pokračovat nahoru ulicí Rukavičkářská a začneme i v ulici Nad Papežem. Zde by se mělo s výměnou trubek končit na konci prázdnin a poté zde zahájíme práce na opravách povrchů . Budou zde nové nejen silnice, ale i chodníky. Kompletní rekonstrukce, kterou zastřešuje Odbor místního rozvoje, už probíhá v ulici Husova. Před zahájením a v průběhu těchto stavebních oprav zpravidla nabízíme občanům, kteří ještě nemají přípojky k vodovodu, možnost, po řádném projednání, připojit se na vodovod a kanalizaci, abychom později nemuseli do nových povrchů silnic a chodníků vstupovat. Asfaltové povrchy pak vydrží i více let bez nutnosti dalších oprav,“ podotkl Novotný.

Město má stavební povolení i k úpravě chodníku v ulici U Pivovaru. „Zde jsme ale bohužel limitování finančním rozpočtem na opravy pro letošní rok. A samozřejmě se chystají opravy výtluků po celém městě. Do budoucna se počítá i s ulicí U Ovčína. Na základě setkání s občany jsme dohodnuti, že připravíme projektovou dokumentaci pro úplnou rekonstrukci této ulice. Chodníky, vjezdy apod. Ulice je široká a dlouhá, má přes 400 metrů, takže půjde o jednu z větších akcí,“ prohlásil Novotný.

Dobříš má v majetku i tři mostní objekty, přičemž most přes Trnovský potok v Brodcích je ve špatném stavebním stavu. „Jeho oprava vyjde zhruba na osm milionů korun. Počítáme, že příští rok bychom se mohli pustit do jeho rekonstrukce,“ uzavřel Novotný.