„Jedná se o ambulantní vyšetřovací metodu, kdy je pacientovi tenkou jehličkou odebrán vzorek tkáně na cytologické vyšetření. Zákrok je prováděn pod kontrolou ultrazvukem a umožňuje tedy přesně cílený odběr tkáně,“ vysvětlil ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

S výhodou je podle něj FNAB využívána především v diagnostice některých onemocnění štítné žlázy, velkých slinných žláz a uzlinového krčního syndromu.

„Pacienti indikovaní k tomuto zákroku museli být dosud odesíláni na různá pracoviště do Prahy, včetně následných kontrol. Zavedení této metodiky na ORL oddělení příbramské nemocnice tak opět zvyšuje komfort pacientů z příbramského regionu a významně urychluje celý diagnostický proces, což je důležité především u podezření na zhoubný nádor,“ uvedl Stanislav Holobrada.