Orel místo aktivního pronásledování kořisti a lovu sbírá raději dopravou sražené nebo přirozené mršiny. Mimo to sem tam uloví velké ryby, které se vyhřívají u vodní hladiny nebo chované v mělkých rybnících.

Orli mořští se dožívají až několika desítek let, přičemž pohlavně dospívají až po pátém roce. Věk lze rozeznat podle barvy hlavy a ocasu. Zatímco staří ptáci mají šedou hlavu a bílá ocasní péra, mladí jsou hnědě zbarvení úplně celí.

Staré i mladé orly mořské je možné zahlédnout i v CHKO Brdy. Někdy se jedná jen o potulku mladých či starých ptáků, ale v Brdech jeden pár orlů už několik let hnízdí. Přesné informace o jejich výskytu jsou známé díky ornitologickému kroužkování, které začalo v roce 2014. Od té doby byla okroužkována čtyři mláďata a v loňském roce bylo dokonce u Bohumína na Ostravsku pozorováno mládě okroužkované na hnízdě v Brdech v roce 2015.

V roce 2017 i přes prokázané sezení samice na hnízdě nebyla zdárně vyvedena mláďata. V letošním roce ani na jednom z historicky známých hnízd nebyla zaznamenána aktivita v době hnízdění, přestože se pár pohyboval v lokalitě. Při zjišťování stavu hnízd začátku května spolupracovala Policie ČR, která má k dispozici legálně provozovaný dron pro území CHKO Brdy. Cílem bylo zjistit, zda se pár orlů alespoň pokoušel o opravu jednoho z hnízd.

Dron bylo nutno použít v dosti obtížných podmínkách nepřehledného lesního porostu. Snímky ukázaly, že ani na jednom z hnízd se orli nepokoušeli zahnízdit. Orli totiž překvapivě postavili další nové hnízdo, kde úspěšně vyvedli jedno mládě, které bylo náhodně objeveno v polovině května. Důvody, proč orli nepoužili ani jedno ze starých hnízd, nejsou známě, možná je citlivost na opakované rušení.

Proto pokud návštěvníci CHKO Brdy na hnízdo náhodně narazí, nejlépe udělají, pokud se co nejrychleji v tichosti od hnízda vzdálí a orly neruší.