Veškerá omezení spojená s pracemi na rekonstrukci lodního zdvihadla nicméně skončila k prvnímu dubnovému pondělku. Pro vodohospodáře to znamená, že k zadržování vody mohou využívat zásobní prostor přehrady v celém rozsahu.

Jinými slovy: lze pokračovat v plnění nádrže, přičemž se počítá s tím, že v případě příznivých podmínek (tedy srážek zajišťujících dostatečný přítok) by se hladina měla zastavit zhruba na kótě 349 metrů nad mořem. K dosažení tohoto stavu aktuálně chybí zhruba dva a půl výškového metru.

Jak rychle bude hladina nadále stoupat, nelze nyní odhadovat. Závisí to na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí. Vodohospodáři aktuálně zadržují všechnu přitékající vodu nad rámec minimálního odtoku.

Vývoj stavu vody na oblíbených středočeských přehradách

Datum Orlík Slapy
6. dubna 346,18 269,97
7. dubna 346,24 269,97
8. dubna 346,10 270,08
9. dubna 346,18 270,00
10. dubna 346,29 269,83
11. dubna 346,38 269,53
12. dubna 346,45 269,50
13. dubna 346,56 269,25
14. dubna 346,66 269,26


Zdroj: Povodí Vltavy; údaje v metrech nad mořem jsou vždy k času 7.00 hodin