Vedle vodních elektráren na Lipně a Hněvkovicích je Orlík jedním ze zdrojů schopných rychlého najetí, které slouží k takzvanému podání napětí elektrárně Temelín při případném black-outu, jak uvedl mluvčí pro obnovitelné zdroje společnosti ČEZ Martin Schreier. Dodal, že celkový výkon vodní elektrárny Orlík je 364 MW.

Nádrž na rozhraní Jihočeského a Středočeského kraje zadržuje největší objem vody v zemi. Celkový objem Orlíku je 716 milionů metrů krychlových vody. To je více než dvojnásobné množství, které zadržuje lipenská nádrž.

„Hlavní přínos Orlíku je v tom, že se jedná o největší zásobárnu vody pro případy sucha. Tento efekt byl velmi výrazně vidět v suchých rocích 2003 a především v roce 2015. Tehdy byl průtok na dolní Vltavě a dolním Labi významným způsobem nadlepšován právě z vodního díla Orlík," řekl Hugo Roldán z Povodí Vltavy.

JEŠTĚ PŮL STOLETÍ BY MĚLA VYDRŽET

Právě loni na Orlíku poklesla hladina až o osm metrů proti normálu. „Dlouhodobě do nádrže přitékalo výrazně méně vody, než odtékalo. A přesně s tím se v návrhu stavby tohoto vodního díla počítalo, tedy že se bude v době dlouhodobého sucha prázdnit. Tento provozní stav byl loni neobvyklý, protože k němu dochází zřídka, avšak rozhodně nebyl neočekávaný," řekl Roldán. Podle něj nelze předpovídat, jak dlouho bude orlická nádrž sloužit. Životnost přehrady není dopředu omezena na určitý počet let a závisí spíš na její údržbě a modernizaci. „Za určitých předpokladů se úvahy o provozu po dobu minimálně dalších 55 let jeví optimisticky," dodal.

KAMÝCKÁ ELEKTRÁRNA JE TAKÉ PO OPRAVĚ

V uplynulých několika letech prošla velkou modernizací i elektrárna v Kamýku nad Vltavou. Za několik desítek milionů se zde rekonstruovala soustrojí na výrobu elektřiny. Bylo tak dosaženo vyšší účinnosti a ze stejného množství vody, která proteče elektrárnou, je tak elektřina dodávána do několika stovek domácností navíc. Došlo také ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlouzávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku. Díky tomu klesl objem provozní olejové náplně v regulaci turbíny z původních cca 8,5 tisíce litru na desetinu.