Až o pět metrů by během příštích týdnů měla poklesnout hladina v přehradní nádrži Orlík. Upozornil na to státní podnik Povodí Vltavy oznámením, že s ohledem na dostatečný časový odstup od ukončení plavební sezony zahajuje z provozních důvodů snižování hladiny vody v nádrži. Ze současné úrovně 348,9 metru nad mořem výškového systému Balt po vyrovnání poklesne hladina až pod kótu 344 metry nad mořem. Pokud se výrazněji nezmění hydrologická situace – tedy jestliže nepřijdou vydatné deště – se s dosažením cílového stavu počítá do 15. listopadu.

Výrazný pokles hladiny s odhalením části dna přehradní nádrže, který dokonce zvědavcům umožnil zavítat mezi pozůstatky někdejších zatopených vesnic (ale také se bylo možné pustit do úklidu), znají návštěvníci Orlíku už z minulosti. Hladina byla snížena kvůli pracím na opravách hráze po povodni, z důvodu modernizace lodního zdvihadla neboli výtahu, který umožňuje menším plavidlům překonat hráz – a také v souvislosti s prohlubováním koryta Vltavy v rámci zlepšení splavnosti řeky v úseku na přítoku do přehrady.

Ilustrační foto.
Delší prázdniny? Většina škol na Příbramsku nebude vyhlašovat ředitelské volno

S masivním odpouštěním vody se počítá i v příštím roce, a to už během léta: práce na budování doplňkového bezpečnostního přelivu, určeného k ochraně hráze v případě masivních povodní, si dokonce vyžádají zkrácení plavební sezony. Podle současných plánů bude od srpna 2022 do března 2023 snížena hladina v orlické nádrži pod kótu 339 metů nad mořem. Tato stavba si pak vyžádá také omezení silniční dopravy přes korunu hráze – s odklonem dopravy, a to včetně autobusů, na objízdné trasy. Podle nynějších očekávání by k tomu mělo dojít od března 2024 do října 2025.