Zhoršení kvality tak mohl pozorovat už při odběrech vzorků. A skutečně to tak bylo, potvrdil v pátek. „Ač je poměrně deštivé počasí, je poměrně teplo – a to se na některých lokalitách projevilo i ve zhoršení kvality vody. Nejvíce patrné to je na přehradní nádrži Orlík, kde došlo k nárůstu fytoplanktonu včetně sinic,“ shrnul aktuální situaci. S dodatkem, že zhoršení opravdu už naznačily vlastní odběry, kdy průhlednost vody byla vizuálně ověřena pouze do 1,5 metru. Laboratorní rozbor následně ve vzorcích prokázal zvýšený výskyt sinic.

Rozmach sinic netrápí pouze Orlík

„Voda na všech kontrolovaných lokalitách v příbramské části nádrže Orlík je tudíž klasifikována stupněm 3 – zhoršená kvalita vody,“ odkázal Mandík na střed pětistupňové škály, jež se podobá známkování ve škole. „Tento stav byl opakovaně potvrzen i na písníku Hradišťko I v okrese Kolín – a v tomto týdnu byl zjištěn i na Pilském rybníku u Sedlce-Prčice,“ odkázal Mandík na další lokalitu z Příbramska.

Připomněl, že trojka sice neznamená žádné omezení v koupacích aktivitách – ale přece jen: jednička to není. „Lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem či těhotným ženám doporučujeme, aby se po vykoupání osprchovali,“ upřesnil Mandík.

Mnohde žádná změna. Ani v lokalitě s vyrážkou

Ostatním sledovaným lokalitám se hodnocení proti stavu před 14 dny nezměnilo. Podle Mandíkových slov jich má většina výbornou kvalitu vody s označením stupněm 1. Dvojka kvůli zvýšenému výskytu fytoplanktonu s převahou řas, kdy má voda sníženou průhlednost a je hodnocena stupněm 2, se týká Staré Živohošti a Županovic na Slapech, přírodního koupaliště Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku – a na Praze-východ lokalit Vyžlovka a Proboštská jezera.

„Při podobném vývoji počasí není tento stav nijak výjimečný – a koupání na uvedených místech není v žádném případě nijak omezeno,“ poznamenal Mandík.

Vůbec nejhorší zpráva pro milovníky koupání se rovněž vztahuje k Příbramsku. Stupeň 4 – voda nevhodná ke koupání – zůstává přírodnímu koupališti Nový rybník v Příbrami.

Podle posledních rozborů je sice tamější voda jak z hlediska mikrobiologie, tak i obsahem chlorofylu a sinic na stupni 1 – problémem je však výskyt cerkarií, který byl potvrzen rozborem sesbíraných vodních plžů. Jedná se o larvy motolice ptačí, jejichž hostitelem jsou právě plži. Pro lidi sice nejsou nebezpečné, avšak mohou způsobovat nepříjemně svědící vyrážku. „O výskytu tohoto parazita je veřejnost informována varováním, umístěným na vchodech do areálu,“ poznamenal Mandík.

Připomněl také, že v příštím týdnu budou mimo termíny předem naplánovaného monitorovacího kalendáře, který počítá s prověřováním vody ve 14denních cyklech, provedeny opakované kontroly na všech lokalitách, které nyní dostaly trojku. Hygienici budou sledovat, jak se tam situace vyvíjí.