Celá stavba by měla být hotová do sedmi měsíců od předání staveniště. Projekt počítá s výstavbou nové automatické tlakové stanice umístěné na pozemku na stávajícím vodovodním přivaděcím řadu z Obecnice. Technologie tlakové stanice bude umístěna do podzemní samonosné železobetonové šachty.

Naopak zatím v nedohlednu je už několik let slibovaná kanalizace v nedaleké osadě Kozičín. „Celý projekt vycházel na přibližně 100 milionů korun bez daně, přitom dotaci jsme mohli získat jen asi do 20 milionů a zbytek by město muselo zaplatit ze svého rozpočtu,“ vysvětlil pozastavení tohoto projektu místostarosta města Martin Buršík.