Poslední obcí, která se v rámci v rámci projektu Čistá Litavka dočká odkanalizování, je Kozičín. V současné době město připravuje vypsání veřejné zakázky na stavbu splaškové i dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodní sítě.

V rámci před lety spuštěného projektu Čistá Litavka město Příbram usiluje o odkanalizování svých tří osad – Orlova, Lazce a Kozičína. První dvě zmíněné osady kanalizaci již mají, Kozičín má přijít na řadu v letošním roce. „Jako první byla zhruba před deseti lety vybudována kanalizace v Orlově. V letech 2021-2022 přišel na řadu Lazec a v letošním roce bychom rádi zahájili výstavbu kanalizace v Kozičíně,“ říká starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Projekt je hotov a město aktuálně připravuje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Ilustrační foto.
Kanalizace se lidé v Kozičíně do konce volebního období nedočkají

Původní projekt počítal s investicí zhruba 90 milionů, kdy byla zahrnuta pouze samotná výstavba splaškové kanalizace. Upravený projekt nově zahrnuje také vybudování dešťové kanalizace a kompletní opravu vodovodních řadů. „Dalším rozšířením projektové dokumentace se v předpokládané ceně dostáváme na částku 185 milionů korun. Mohli bychom udělat pouze samotnou kanalizaci, ale nedává nám smysl dělat kanalizaci a vodovod odděleně, abychom v průběhu pár let nemuseli celou obec opět rozkopat. Jde skutečně o vysokou investici, ale věříme, že desítky let se nebude muset v Kozičíně řešit nevyhovující vodohospodářská infrastruktura. Bonusem pak budou nové povrchy komunikací a veřejné osvětlení,“ dodává starosta Konvalinka.

Na financování nákladné investiční akce nebude město samo. Část nákladů, zhruba 21 milionů korun, by měla pokrýt dotace z Ministerstva zemědělství. „Kromě dotace, o kterou máme zažádáno, můžeme počítat také s několikamilionovou úhradou od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, který v rámci výkopových prací bude měnit i své rozvody. I v tomto případě by mělo jít o nezanedbatelnou částku,“ říká starosta a dodává: „Konečnou výši investice nám ukáže až samotná soutěž, doufejme, že stejně jako v případě výstavby v Lazci, se nám podaří vysoutěžit nabídkovou cenu pod tou předpokládanou.“

Ilustrační foto
Příbramská osada už ví, kdo postaví kanalizaci.

Realizace projektu je naplánována na roky 2024-2025, tedy ještě před plánovaným zkapacitněním příbramské čistírny odpadních vod. Nicméně s projektem se počítá, a pro celý Kozičín je na ČOV rezervována kapacita.

„Jak jsem již uvedl, investice je opravdu veliká, nicméně velice důležitá. S ohledem na finanční náročnost jsme vypracovali seznam méně prioritních projektů v rámci vodohospodářského majetku, které můžeme v čase posunout, a rozložit tak náklady do delšího časového úseku,“ dodal starosta.