„Zastupitelé v souladu se zákonem o obcích volbou potvrdili ty členy osadních výborů, které si v historicky prvních příbramských volbách kandidátů na členství v osadních výborech vybrali jejich spoluobčané. Děkuji všem, kteří se rozhodli kandidovat na členství, a děkuji také všem občanům, kteří přišli kandidáty za členy osadních výborů. Vážím si toho, že lidé k volbám přišli ve velkém počtu. Dali tak najevo, že se o dění ve svých osadách zajímají,“ řekl k volbě nových členů osadních výborů starosta Příbrami Josef Řihák.

Na posledním zastupitelstvu byl také zrušen osadní výbor Orlov, kde byl nedostatečný počet navržených kandidátů.
Důležitým bodem v jednání zastupitelstva byla také změna statusu nových osadních výborů, kterou navrhl starosta Příbrami. Návrh zněl tak, aby současní členové osadních výborů měli mandát pro své funkce na čtyři roky.

Změna znamená, že nové členy osadních výborů si zvolí až noví zastupitelé vzešlí z výsledků komunálních voleb v Příbrami v roce 2014.

Jen pro připomenutí. Osadní výbory byly v srpnu minulého roku po desetiletém fungování zrušeny. Na prosincovém zastupitelstvu se rozhodlo o jejich znovuobnovení. Nyní jsou jména členů i předsedů jasná.

Hlasovat pro členy osadních výborů mohla osoba, která dosáhla věku 18 let a byla přihlášena k trvalému pobytu v místní části města, pro kterou hlasuje.

„Hlavní změnou proti minulým osadním výborům je, že nově by tyto instituce měly být zřízeny pouze ve skutečných osadách, které nejsou organicky spojeny s městem Příbram,“ doplnil starosta.

Členové osadních výborů:

Brod: Petr Štěpánek, Jaroslav Umlauf, Josef Hovorka, Josef Měchura, Petr Váňa
Bytíz: Lenka Thámová, Petra Kvapilová, Miloslav Vácha
Jerusalém: Zdeňka Barešová, Martin Havránek, Jan Kortán, Václav Šembera, Jaroslav Benda
Jesenice: Ivana Kortánová, Jakub Kortán, Martin Svrčina
Kozičín: Miroslav Pergl, Petr Čapek, Pavel Mašek, Martin Šálek, Ladislav Kadlec
Lazec: Martin Spousta, Zdeňka Vokálková, Štěpánka Zákoucká, Petr Pazderka, Robert Štorkán
Zavržice: Jaroslav Drobílek, Stanislava Hyspecká, Ondřej Fortelka
Žežice: Zdeněk Martinek, Věra Splítková, Ondřej Fiala, Hana Fialová, Jiří Šafanda

Předsedové osadních výborů:

Brod: Petr Štěpánek
Bytíz: Petra Kvapilová
Jerusalém: Zdeňka Barešová
Jesenice: Martin Svrčina
Kozičín: Miroslav Pergl
Lazec: Petr Pazderka
Zavržice: Stanislava Hyspecká
Žežice: Zdeněk Martinek