Oslavy korunovace jsou nejvýznamnějším dnem tohoto poutního místa. Konají se každý rok, vždy třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého. Na Svatou Horu se v tento den sjíždí věřící ze širokého okolí. Hlavní nedělní mši celebroval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.

Pověst o porážce Žižkových vojsk v roce 1420 si obyvatelé Sedlčanska připomínali o víkendu na městských slavnostech Rosa.
Sedlčany si opět připomněly bitvu s Janem Žižkou

„Obě oslavy mají stejný průběh. V sobotu večer je vigilie neboli taková předslavnost. Po mši následuje světelný průvod. Věřící za zpěvu mariánských písní kráčí se svícemi ambity, projdou Březnickou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vrací se zpět ke Korunovačnímu oltáři," vysvětlil mluvčí Svaté Hory Jan Traxler a dodal, že v neděli bývá hlavní mše svatá a po ní následuje průvod, uprostřed něhož je na nosítkách čtyřmi nosiči nesena milostná soška Panny Marie. „Procesí jde za zpěvu mariánských písní stejnou cestou jako při světelném průvodu. Kněží jsou zpravidla oděni do vzácných pluviálů neboli bohatě zdobených vyšívaných plášťů, nosiči oblékají drahocenné pláště dalmatiky," popisuje Traxler podrobně slavnosti.

Původ sošky Panny Marie je opředen legendami. „Bohuslav Balbín zaznamenal do pamětí, že ji vyřezal sám Arnošt z Pardubic. Ten ji poté údajně měl na svém hrádku v Příbrami, což je dnes Zámeček-Ernestinum. Není bohužel možné přesně určit, kdy soška vznikla. Můžeme ale říci, že je nepochybně domácího původu a stojí na počátku řezbářské tradice příbramských horníků," vysvětluje Traxler.

Své korunky soška získala 22. června 1732 právě při oslavované korunovaci. Tou se Svatá Hora zapsala mezi nejslavnější poutní místa na světě. Svatá Hora je největší poutní místo v Čechách.

Ilustrační foto
Rožmitálští se letos mohou těšit na letní kino

Michaela Synková