Správa zámku Dobříš ve spolupráci s Gymnáziem Karla Čapka Dobříš a dalšími partnery připravila pestrý program, ve kterém nechyběla vystoupení šermířů, sokolníků a celé řady dalších účinkujících. V jednotlivých pokojích v expozicích učinkovali studenti dobříšského gymnázia.

Návštěvníci se při jednotlivých scénkách mohli seznámit s historií i současností dobříšského zámku. Své výrobky a umění na nádvoří předváděli i kováři, či výrobce hraček z Březnice Jiří Jedlička.

Ke zvýšení návštěvnosti zámku přispěl rovněž příjezd historického parního vlaku, který na dobříšské nádraží přivezl asi tři stovky cestujících z Prahy. Ve francouzském parku největší potlesk sklízeli šermíři Páni ze Zvěřince, sokolníci ze Sychrova a maminky z Mateřského centra Dobříšek.

Jiří Kubík