„Po zveřejnění informace o hnízdícím labutím páru jsme zaznamenali zvýšený výskyt osob a jejich nevhodné chování v bezprostřední blízkosti labutí hned několikrát. Zasahovat musela i městská policie, a to nás dovedlo k přesvědčení, že nejlepším řešením je přístup na ostrůvek dočasně zcela znemožnit,“ poznamenal vedoucí areálu Nový rybník Petr Trojan.

Apelování na návštěvníky, aby brali na labutě ohled a ostrůvku se raději vyhnuli, mělo spíš opačný účinek. Proto byla už ve čtvrtek 11. dubna ráno provedena demontáž prken z lávky. Na ostrůvek se tak nedá suchou nohou dostat. „Věřím, že návštěvníci toto omezení, které potrvá zhruba do konce května, chápou a budou ho respektovat,“ uvedl ředitel Sportovního zařízení města Příbram Jan Slaba.

Návštěvníci si často neuvědomují, že jejich chování může ublížit nejen zvířatům, ale i jim samotným. Labutě dokáží v případě ohrožení způsobit ošklivá zranění a případy napadení člověka v důsledku strachu o své mladé nejsou vzácností. Labutě si jednoduše chrání své soukromí a hranice mezi tím, co už je příliš a co ještě snesou, je velmi tenká.