„Místní šetření k zahájení provozu zimního stadionu úspěšně proběhlo. Zbývá ještě dořešit několik posledních bodů a může se začít s tvorbou ledu. Pokud se nestane něco nečekaného, o pololetních a jarních prázdninách můžeme bruslit,“ napsal Vokurka na svůj facebookový profil ve čtvrtek 16. ledna.

V rámci prací na stadionu došlo především na rekonstrukci chladicího zařízení, která sníží potřebné množství chladicí kapaliny s obsahem čpavku, která je nutná k uchlazení ledové plochy. Modernizací se sníží množství chladící kapaliny z 5,5 tisíce kilogramů na 1,6 tisíce kilogramů, tedy o téměř 65 procent. Součástí projektu bylo také přesunutí rolbovny.