„Zhruba milionová úspora za šest let odstavení zimního stadionu nemůže

v žádném případě vyvážit upření možnosti bruslení veřejnosti, školám 
i pomalu zanikajícímu oddílu ledního hokeje."
Stanislav Vacek, starosta Dobříše

„S tím souvisí i předpokládaná finanční náročnost jednotlivých plánovaných projektů, očekávaný přínos ve formě dotací i to, jak bude město zatíženo případným čerpáním úvěrů. Město hospodaří odpovědně a hodlá tak činit i nadále. Rozpočtová rezerva v letošním roce přesahuje 21 milionů korun," podotkl starosta Dobříše Stanislav Vacek.

Mezi nejvýznamnější loňské akce v Dobříši patří rekonstrukce inženýrských sítí a komplexní rekonstrukce komunikací v ulicích Fričova, Školní a Plk. B. Petroviče. Po dohodě se Středočeským krajem byly obnoveny povrchy v ulici Čs. armády a Pražská v úseku od „kostelíčku" po křižovatku u prodejny Lidl. Z významnějších akcí stojí jistě za zmínku zateplení a výměna oken na budově polikliniky a domu č.p. 71 na náměstí, opravy veřejného osvětlení, mnoha chodníků, osvětlení dalších přechodů pro chodce a mnoho dalšího.

Dvě akce ale podle starosty Vacka nezůstanou bez odezvy. Jde v první řadě o obnovení provozu zimního stadionu, který z rozhodnutí minulého vedení města po šest let chátral a za současného vedení byl znovu zprovozněn. „Zhruba milionová úspora za šest let odstavení zimního stadionu nemůže v žádném případě vyvážit upření možnosti bruslení veřejnosti, školám i pomalu zanikajícímu oddílu ledního hokeje," domnívá se starosta.

Druhou akcí, která pravděpodobně vyvolá ohlasy veřejnosti, je instalace úsekového měření rychlosti na ulici Pražská v blízkosti prů-myslové zóny na příjezdu do města od Prahy. „Od prosince je měření ve zkušebním provozu a je jen na řidičích, jak si navyknou dodržovat stanovené rychlostní limity a vyhnou se tak možnému finančnímu postihu formou udělené pokuty," připomíná starosta Vacek.