Ve středu 1. prosince ve 12 hodin uzavřeme soutěž a začneme sčítat hlasy všech nominantů na Příbramského Otíka, proto si naposledy připomeňme, za jakých podmínek vzejdou vítězové jednotlivých kategorií.

Stále ještě se hlasuje dvěmi odlišnými způsoby.

Jednak je to na webových stránkách Příbramského deníku a potom také pomocí hlasovacích kuponů, které vycházejí každý den v novinách.

My nejprve sečteme počty hlasů z novinových kuponů, z čehož vzejde určité pořadí. Dále už pouze sečteme dosaženou pozici z webových stránek s pozicí, kterou určily kupony. Součet obou pozic bude rozhodující.

Takto zatím vypadá pořadí prvních pěti ve všech kategoriích, kterým jste prozatím poslali 5200 hlasů.

Hlasování na webu


V internetovém hlasování neustále vede kategorii Kapela roku se značným náskokem skupina Compromysh.

Druhé místo patří skupině SKAliSKA, třetí je Matyas. Za nimi jsou Cirkus Hulata a Nástroj Snahy.

Kategorii Zpěvačka roku vede suveréně Dominika Pilecká. Na jisté druhé místo to vypadá pro Kateřinu Falcovou, která už získala poměrně velký náskok před třetí Romanou Plecitou. Za nimi následuje Stáňa Zábranská a o páté místo se dělí Barbora Behúlová s Kateřinou Ranglovou.

Nejdivočejší kategorií je Zpěvák roku. Polovinu soutěže vedl Zdeněk Vondrák, pak ho ale předstihl Martin Konop. Zdeněk Vondrák tak zůstává s velkým náskokem na druhém místě před Petrem Pečenkou, Jakubem Ročňákem a Vladimírem Prunerem.

Celou soutěží však dost zahýbaly novinové kupony, kterých jste zaslali nebo přímo přinesli velké množství.

Hlasování pomocí kuponů

Pořadí v kuponovém hlasování je následující.

V kategorii Kapela roku se dostala s drobným náskokem skupina Compromysh před Nástroj Snahy. Třetí Cirkus Hulata, čtvrtý Příbramský Big Band a pátá je Ginevra.

V kategorii Zpěvák roku drží první příčku Zdeněk Vondrák, za ním je Petr Pečenka, následuje Karel Čihák, Rostislav Anton a Petr Havlina.

Dominika Pilecká neohroženě vede i kuponové hlasová v katerii Zpěvačka roku. Druhé místo zatím patří Romaně Plecité. Za nimi jsou Eva Káčerková, Barbora Behúlová a o páté místo se dělí Dana Sauerová s Petrou Havlíkovou.

V celkovém pořadí by to tedy znamenalo, že vítězství v kategorii Kapela roku by získala skupina Compromysh, Zpěvákem roku by se stal Zdeněk Vondrák a titul Zpěvačka roku by si odnesla Dominika Pilecká. Vítězové obdrží památeční plaketu.