„Od pastvy na Vystrkově si slibujeme nejen údržbu bezlesí, ale také ochranu zdejších trilobitů a dalších zkamenělin. Jejich sběratelé tu neváhají ve velkém vykopávat díry a hrozí, že bychom o toto cenné přírodní dědictví mohli rychle přijít. Stádo bude hlídáno pastevcem a psem, což by mohlo sběratele odrazovat," vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny, vedoucí Správy CHKO Brdy.

Pastva bude probíhat zhruba na devíti hektarech. Pastevec elektrickým ohradníkem oplotí část porostu, jakmile jej stádo spase, přežene jej do dalšího oplůtku. To zajistí, aby si zvířata příliš nevybírala a zároveň nedocházelo k nadměrnému narušení povrchu a přehnojení trusem zvířat. Smíšené stádo bylo zvoleno proto, že kozy rády okusují i náletové dřeviny. Ty, které na pastvině přesto zůstanou, budou během podzimu vyřezány.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR