Jak často se setkáváte s pacienty trpícími nádorem varlat a jaká věková skupina je nejčastěji postižena?
Nádorem varlat je v České republice postiženo devět mužů ze sta tisíc, to znamená asi 450 mužů za rok. Tyto nádory se mohou vyskytovat v každém věku muže, ale maximum jejich výskytu je mezi 25. až 35. rokem života.

Existuje vysvětlení, proč se nádor objevuje právě v tomto věkovém období?
Vrchol věkového výskytu tzv. germinálních nádorů neseminového typu je právě v tomto období. Jejich prognóza se ale za posledních 25 let diametrálně změnila. Z nádorů vysoce zhoubných a smrtících se stalo onemocnění s vysokým stupněm léčitelnosti a to až v 90 procentech. K jejich terapii se využívá chemoterapie. Seminom má na rozdíl od předchozího typu největší vrchol věkového výskytu mezi 30 a 40 lety, je vysoce radiosenzitivní a ve vysokém procentu radioterapií vyléčitelný.

Co je hlavními příčinami vzniku rakoviny varlat a jak velkou roli zde hraje genetika?
Příčiny vzniku nádorů varlat nejsou známé. Vyšší riziko vzniku nádoru mají nemocní s nesestouplým varletem uloženým v břišní dutině. Dále jsou diskutovány faktory jako atrofie varlete, trauma a genetická zátěž. Pokud je v blízké rodině (otec, dědeček, syn, bratr) jedinec s nádorem varlete, sourozenci mají riziko vzniku nádoru varlete 3 až 10 procent.

Jak muž pozná, že má rakovinu varlat, doprovází onemocnění nějaké specifické příznaky?
I u nádorů varlat se často setkáváme s tím, že pacienti přicházejí zbytečně pozdě. Jedná se o život ohrožující diagnózu. Stud tudíž není na místě. Pozornost by měla být věnována nálezu jakékoliv rezistence – pohmatové odlišnosti v oblasti varlat.

Ohledně prevence vzniku rakoviny prsu u žen hraje velkou roli samovyšetření. O samovyšetření varlat se však téměř nikde nedočteme. Má tedy i u mužů samovyšetření varlat vliv na včasný záchyt choroby?
Výše zmíněnou rezistenci v oblasti varlat nemocný v ideálním případě nejčastěji nalezne při samovyšetřování varlat. Samovyšetřování je vhodné provádět pravidelně. Začínáme pohledem, porovnáme symetrii a velikost obou varlat. Dále pokračujeme pohmatem. Varle vyšetříme mezi prsty ruky od horního po dolní pól. Samovyšetřování by mělo být prováděno každým mužem jedenkrát měsíčně, a to od završení puberty. Při jakémkoliv podezření se nemocný obrátí k odbornému vyšetření na svého urologa.

Pokud diagnostikujete rakovinu, co muže dále čeká a jaká je šance na uzdravení?
Léčitelnost nádoru varlat je vysoká. Primárním léčebným postupem je operační odstranění postiženého varlete přes tříselný kanál. Dále pokračujeme dle histologie a rozsahu nádoru v těle. V mladších věkových kategoriích je základem léčby chemoterapie. Liší se podle typu nádoru. Radioterapie je používaná u nádoru zvaném seminom.
Dobrou zprávou je, že úmrtnost na nádory varlat, přes jejich stoupající výskyt, klesá.

Existuje prevence, která snižuje riziko vzniku rakoviny varlat?
Opět zde platí, čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je úspěšnost léčby. Z tohoto důvodu apeluji na každého muže o pravidelné samovyšetřování svých varlat a při jakýchkoliv rozpacích neváhat s návštěvou svého urologa.

Dagmar Čerňanská