„Archivní zápisy naznačují, že se Hermína Týrlová narodila opravdu v jiném domě. Jisté však je, že v domě s pamětní deskou prožila paní Týrlová své dětství,“ vysvětlil na stránkách města předseda březohorské společnosti Jiří Schmidt. „V této době určitě nepřichází v úvahu přemístění pamětní desky na nějaký jiný dům. Další bádání možná pomohou při řešení této historické hádanky,“ doplnil Schmidt.

Nakonec společně s radnicí a archiváři našly strany kompromis. „Na základě zjištěných okolností a veřejné diskuze jsme svolali jednání zástupců Společnosti občanů a přátel Březových Hor a Státního oblastního archivu. Dohodli jsme se, že se Společnost občanů a přátel Březových Hor, která nesouhlasí s přestěhováním desky, postará o úpravu nápisu, který bude nově odkazovat ne na rodný dům, ale na dům, ve kterém Hermína Týrlová část svého života pobývala,“ okomentoval společné jednání starosta města Jan Konvalinka (Ano 2011). K úpravě desky by mělo dojít ještě letos.

„Dle zápisu matričních knih je rodným domem paní Hermíny Týrlové dům čp. 128. Jsem opravdu rád, že jsme se se Společností občanů a přátel Březových Hor korektně domluvili,“ uvedl Konvalinka.