V neděli 18. června se bude konat další slavnost Korunovace. Pro ty, kteří akci znají není třeba připomínat, že jde o církevní slavnost, která se poprvé uskutečnila roku 1732. V letošním roce se do příprav zapojilo také město, které spolupracuje na doprovodném programu.

„Slavnost Korunovace je církevním svátkem. Na sobotu 17. června je připravena přednáška O slavnosti Korunovace Věry Smolové a následovat bude komentovaná prohlídka Svaté Hory. Na obě tyto akce je třeba se s ohledem na kapacitu předem objednat. V neděli 18. června se uskuteční samotná Korunovace,“ říká starosta města Jan Konvalinka.

O Korunovaci je možné se dozvědět také na pěti informačních panelech, které jsou až do 20. června umístěny v ulicích města. „Informační panely nás povedou z náměstí T. G. Masaryka přes Václavské náměstí, náměstí Dr. Josefa Theurera, Svatohorské sady až na samotnou Svatou Horu. Obsah těchto panelů připravila již výše zmíněná ředitelka Okresního archivu Příbram paní Věra Smolová. Trasa od prvního k poslednímu panelu je dlouhá 1,4 km,“ dodává starosta Konvalinka k procházce, která je jedinečnou příležitostí, jak poznat Příbram a její „rodinné stříbro“.