Pro návštěvníky je připravena vernisáž výstavy, letní krámek, vystoupení divadla Kejklíř s představením pro děti Medvěd Flora nebo koncert skupiny Markéty Zdeňkové. „Jedná se o jednodenní výtvarnou akci, kdy oslovení výtvarníci budou společně s dětmi tvořit různými technikami na dané téma v krásném prostředí zahrady památníku,“ vysvětlila Petra Štěpová z mateřského centra Dobříšek.

Zájemci si budou moci v deseti výtvarných dílnách vyzkoušet jednoduchou výrobu ručního papíru, kašírování, koláže, tkaní a mnoho dalších technik. Výtvarný materiál je zajištěn, občerstvení také, vstupné dobrovolné. Pouze v případě trvalého deště bude program omezen.

Podle pořadatelů je při přípravě nejnáročnější koordinace hlavních organizátorů, všech zúčastněných dobrovolníků a v neposlední řadě materiální zajištění, které financují z dotace Středočeského kraje. „S přípravou a plány začínáme vždy již na podzim předchozího roku, kdy se stanoví termín, téma a žádáme o dotace. Samotnou akci zajistí v den konání zhruba 20 dobrovolníků pod taktovkou Zuzany Hutňanové,“ poznamenala Petra Štěpová.

Název Papírová neděle vystihuje téma a používaný materiál v letošních dílnách. „Motto letošního plenéru je míněno jako pocta Karlu Čapkovi: Nejmoudřejší způsob využití papíru je krásná kniha. (Ať po stránce duchovní či výtvarné…),“ připomněla další z organizátorek Zuzana Hutňanová.

Kromě této slavnosti pořádá Dobříšek v Čapkově památníku každý rok v dubnu zakončení projektu Celé Česko čte dětem. Další pravidelné akce organizuje i památník. „Dubnovou vernisáží zahajuje letní sezonu, v květnu se v zahradě koná Den pejsků, zábavné odpoledne pro celou rodinu a čtyřnohé přátele, v září pak Svátek barevného listí. Ten letošní se uskuteční 12. září od 14 hodin a bude jako vždy příjemným kulturním zážitkem,“ slibuje Zuzana Hutňanová.

V roce 2006 obdržel památník ocenění Sítě mateřských center Společnost přátelská rodině. „Pokud chcete vědět proč, přijďte kouzlo a přátelskou atmosféru tohoto místa objevit sami,“ vzkazuje Petra Štěpová.

Karel Souček