Lidé spolu se stromy prožívají podstatnou část života a loučení je o to smutnější. Navíc, ta místa už pro nás, současné generace, nebudou nikdy taková, na jaká jsme zvyklí. S každým stromem mizí kus krajiny, kterou jsme důvěrně znali.

Rozsáhlejší kácení zažili obyvatelé Příbrami, ale i Březnice. Nevyhnulo se ani Rožmitálu. Za pár dní padly k zemi mohutné stromy v Aleji Johanky z Rožmitálu.

Město si nechalo vypracovat arboristický posudek, který byl nekompromisní a musely být poraženy desítky stromů a tím zmizelo prakticky celé stromořadí na konci aleje ve Starém Rožmitále. Tyto stromy byly zrovna v obytné zástavbě. Celkem padlo k zemi 33 stromů ze 140, které alej lemovaly.

Na vykácení aleje jsou mezi obyvateli rozporuplné názory. Obyvatele asi nejvíce zaráží skutečnost, že zrovna ty nemocné, tedy ty stromy, které byly určeny ke kácení, byly soustředěny právě na jednom místě.

„Je pravda, že kácení bylo výborně zorganizované a za dva víkendy bylo 33 stromů pryč. Ve všední den se v aleji pak zpracovávalo a zpracovává dřevo. Poslední strom byl poražen v neděli 25. března,“ konstatoval před pár dny Jindřich Jirásek ze Starého Rožmitálu.

Jindřich Jirásek má ve Starém Rožmitále cvočkařské muzeum a rovněž provozuje webové stránky Starého Rožmitálu, kde se odráží život ve městě a najdete tam i různé zprávy z dění kolem.

Mimo jiného tam zveřejnil i informaci o aleji: „Zveřejnění článku v Třemšínských listech v lednu 2012 o úmyslu radnice prokácet některé stromy v Aleji Johanky z Rožmitálu z důvodu stáří a nemocí, nevyvolalo u starorožmitálských obyvatel téměř žádnou reakci, neboť každý chápe, že i stromy odcházejí. Když se však začátkem března objevily značky na stromech, které by měly zemřít, mnozí si teprve uvědomili, že i když mají být vysázeny stromky nové, čtvrtina aleje najednou zmizí…“ stojí ve zprávě na webu a dál se píše, že je zajímavé, že z celkových 140 stromů v aleji se veškeré nemocné stromy soustředily právě jen na toto místo.

Radnice bude v aleji vysazovat stromy nové a ty by měly být vzrostlejší. Náhradní výsadba představuje zasazení vzrostlých lip sdrčitých a jasanů ztepilých.

„Nejstarší stromy v Aleji Johanky, nejvíce olše, mají kolem 160 let,“ řekl Deníku Jindřich Jirásek a dodal, že v Rožmitálském zpravodaji v roce 1990 napsal Ing. Ivan Hoyer o stromech v aleji, že druhová skladba stromů v Aleji Johanky je zajímavá tím, že obnáší přes 90 olší a kolem 40 jasanů. Doplnění bylo pak provedeno lípou, čímž byl původní ráz aleje porušen.

Před přibližně 12 roky byl odborně ošetřen nejvýznamnější a také jeden z nejstarších stromů v aleji a to lípa Johanky z Rožmitálu na samém začátku aleje.