Kromě budování nových parkovacích stání se mluví i o tom, že řešením by měl být parkovací dům. Radnice plánuje jeho stavbu u autobusového nádraží. Záměr se ale z velké části opíral o pravděpodobnost získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou se ale Příbrami bohužel nepodařilo získat. Měl stát ve spodní části autobusového nádraží a mělo jít o režim parkování P+R (park and ride) v přímé návaznosti na hromadnou dopravu. Parkovací dům měl nabídnout komfortní formu bezpečného parkování s kapacitou 180 stání, z toho sedm míst vyhrazených pro vozy přepravující osoby s pohybovým postižením a 24 stání pro městské mini vozy. Také se počítalo s ještě sedmi stání pro osoby přepravující děti s dětskými kočárky.

Jeho stavba by ale podle odborníků situaci s parkováním ve městě příliš nevyřešila. „Svým umístěním i typem by měl soužit spíš lidem z okolí, kteří přes Příbram cestují za prací například do Prahy. Město by ale potřebovalo několik parkovacích domů na svém území, aby vyřešilo neutěšenou situaci například v okolí Fialky, ve Sportovní ulici nebo na Drkolnově,“ domnívá se člen bezpečnostní a dopravní komise města dopravní inženýr Petr Magera.

Ostatně komplikovanou situaci s parkováním například ve Sportovní ulici na příbramském sídlišti dokládají i příspěvky na sociálních sítích. „Řekl bych, že v současné době je to tam ještě horší než na Drkolnově,“ napsal na Facebooku Petr Hráček. To potvrdil v nedávné diskuzi o parkování na Drkolnově i zástupce velitelky městské policie Luboš Řezáč. „V okolí Čerťáku momentálně je situace s parkováním asi nejhorší. Chybí tam asi 400 parkovacích míst,“ uvedl.

V letošním roce radnice uspořádala několik veřejných setkání, která se zabývala parkováním například v okolí příbramského bazénu nebo právě na sídlišti Drkolnov. Bohužel ani jedno z nich kýžený cíl nepřineslo. Na Drkolnově před prázdninami začal platit nový systém parkování. Ten zakazuje stání vozidel v prostoru mezi paneláky a prakticky vozy vykazuje na tři okolní parkoviště, z nich dvě jsou nově postavená v letošním roce. První je u čerpací stanice a slouží pro 34 osobních automobilů. Druhé se nachází u Březohorského hřbitova a má kapacitu 86 parkovacích míst.

Ovšem pro většinu lidí jsou prý obě parkovací plochy příliš daleko například, když potřebují z vozu vyložit a odnést nákup. Navíc podle některých obyvatel této lokality by pomohlo, kdyby lidé parkovali na vyznačených místech lépe. „V Šachetní ulici u toho parkoviště se stojí podélně, ale často, někdo zaparkuje tak, že vlastně zabere dvě místa, myslím, že by bylo lepší ta stání tam vyznačit,“ navrhl jeden na veřejné diskuzi z přítomných obyvatel drkolnovského sídliště Lubomír Hyšpler. „Pokud je tam vyznačíme, tak se počet těch stání prakticky sníží, protože jsou na to normy, takhle můžete stát blíž k sobě,“ vysvětlil zástupce velitelky městské policie Luboš Řezáč.

Je otázkou, zda podobná setkání mají vůbec nějaký smysl. Často jsou totiž názor přítomných plné rozporů. Lidé například chtějí na svá auta vidět. Což je pochopitelné, protože nový vůz stojí nekřesťanské peníze a na nových parkovištích, která jsou dál, na ně nevidí a tak jim nezbývá nic jiného, než se modlit, že je ráno najdou v pořádku. Nicméně také nechtějí, aby jim auta stála pod okny, jako doposud.

Podle odborníků ale řešení situace není jednoduché a stavba nových parkovišť ji nevyřeší. Konkrétně v případě Drkolnova by se dala prý řešit i tak, že v prostoru parkoviště v Šachetní ulici by vznikl zmiňovaný parkovací dům. „V přízemí by mohlo zůstat parkoviště a nad by vyrostly tři patra parkovacího domu případně i s nějakým garážovým stáním,“ naznačuje možné řešení situace v této lokalitě Petr Magera.