Hotovo by podle očekávání mělo být snad do konce letošního roku. Oficiálním termínem dokončení byl leden 2024 a vhledem k neočekávaným komplikacím s kvalitou podloží se posunul na konec února. Předpoklady však hovoří o letošním dokončení – s možnou kolaudací v lednu. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se ale na začátku druhého říjnového týdne zakalily. Důvodem jsou peníze.

Smlouvu o dílo loni podepsaly obě strany na základě nabídky předložené do výběrového řízení v roce 2021, kdy byly ceny proti současnosti výrazně nižší. Když Metrostav už před podpisem smlouvy loni v červnu upozornil, že v době inflace a drahoty objekt za původně nabídnutou cenu postavit nedokáže, starosta Jan Konvalinka (ANO) písemně potvrdil, že o ceně je město ochotno ještě jednat. Nicméně s tím, že nic nelze zaručit: on může za město slíbit pouze jednání, jaký bude výsledek, záleží na doporučení rady města a následném rozhodnutí zastupitelů.

Schválené zdražení už neplatí

Zastupitelstvo se vyjádřilo před měsícem, 11. září, kdy většina jeho členů kývla na argumenty Metrostavu. S tím, že smlouva neobsahuje inflační doložku, která by vysoutěženou cenu (85 milionů korun) upravovala, společnost požadovala navíc 11,9 milionu (na počátku jednání to podle Konvalinkových slov bylo dokonce 18 milionů). Na požadovanou částku ale zastupitelé nepřistoupili a po dlouhých debatách se ji rozhodli srazit na polovinu, jako kompromis. Poměrem hlasů patnáct „pro“, sedm „proti“ (jeden se hlasování zdržel) odsouhlasili zdražení zakázky o 5,95 milionu.

To už ale neplatí. Nová velmi obsáhlá diskuse následovala na posledním jednání zastupitelstva 9. října. Tentokrát bylo hlasování jednomyslné: zvítězil názor, že původně vysoutěžená cena veřejné zakázky se nemá měnit, takže zastupitelstvo zrušilo své usnesení ze září.

„Postupně jsme měli pocit, jestli se nestalo něco, co by se dít nemělo,“ vysvětlil starosta změnu rozhodnutí. S tím, že jestliže s kolegy hlasovali jinak než předtím, prostě to vyplynulo ze zhodnocení situace a posouzení souvislostí včetně vývoje debaty v zastupitelstvu (zejména šlo o pochybnosti, zda zastupitelé postupovali s péčí řádného hospodáře a zda se svým rozhodováním nevystavili riziku stíhání). Opustili tedy řešení, které jim předtím „dávalo smysl“ (a to i díky stanoviskům ministerstva pro místní rozvoj a úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).

Možná vše dospěje k soudu

Nové usnesení přijali zastupitelé s tím, že pokud má Metrostav dojem, že to společnost poškozuje, má možnost obrátit se na soud. Aby rozhodl, zda se poměry změnily opravdu natolik výrazně, že původně nabídnutá cena pozbývá smyslu – a případně určil novou spravedlivou částku.

Jak bude společnost postupovat, mluvčí Metrostavu Radim Mana zatím nesdělil. „Jsme teprve na začátku zvažování našich dalších možných kroků,“ sdělil Deníku. Netají však, že rozhodnutí zastupitelů firmu překvapilo.

I když zastupitelé revokovali zářijové rozhodnutí, neplatí, že cena parkovacího domu zůstala na vysoutěžených 85 milionech. Aktuálně činí 89 milionů, protože už v únoru a v srpnu byly uzavřeny dodatky ke smlouvě týkající se prací nad původně plánovaný rozsah. Mimo jiné se ukázalo, že podloží není stabilní, a tak si stavba vyžádala změnu založení. Starosta Konvalinka upřesnil, že piloty bylo třeba zarazit do velké hloubky.

S Metrostavem, který parkovací dům buduje v režimu design & build, chce vedení města jednat ještě o změnách na vyžádání. Pokud se obě strany dohodnou, bude to znamenat další úpravy ceny. Její celkový nárůst Deníku 1. místostarosta Vladimír Karpíšek (ANO) vyčíslil zhruba na 2,5 milionu korun bez daně. „Pokud se dohodneme, necháme zpracovat nabídku,“ upřesnil.

Nad rámec původně navrhovaného řešení požaduje město místnost pro obsluhu, pozměněný vjezdový systém, úpravy kamerového systému a instalaci průchodek pro budoucí montáž dalších technologií. Se zhotovitelem by se také Konvalinka chtěl bavit o možné sanaci stěny s nápisem pod autobusovým nádražím. Ta se už nyní nachází v ohrazeném areálu staveniště.

Karpíšek upřesnil, že v případě vjezdového systému se u prostých závor navržených Metrostavem jedná o nahrazení kvalitnějším zařízením, které například dokáže na dálku informovat o aktuálním počtu volných míst.

U kamerového systému se nyní zvažuje, zda by měl být lokální, se sledováním záběrů v místnosti obsluhy, nebo s napojením městskou policii. Pokud dojde k dohodě o těchto pracích a jejich ceně, měly by být schvalovány další dodatky smlouvy.

Smlouva pamatuje i na pokutu

Manažeři Metrostavu se nejnovějším rozhodnutím příbramských zastupitelů cítí zaskočeni, a tak je třeba počítat i s možností, že k dohodě nedojde. V takovém případě Karpíšek míní, že by nebyl problém objednat dodávku vjezdového systému u jiné firmy. A vcelku jednoduchá by prý byla i instalace kamerového systému pomocí lávek a lišt na železobetonové konstrukci.

Starosta Konvalinka neočekává, že by se ve vazbě na nejnovější rozhodnutí zastupitelů komplikovalo dokončení samotné výstavby parkovacího domu. Připomněl, že smlouva stanoví termín 12 měsíců od předání staveniště (k čemuž došlo na sklonku ledna) – a pamatováno je i na smluvní pokutu.