V letošním roce se současné vedení města pokusilo situaci zlepšit stavbou několika nových parkovišť. Největší z nich s kapacitou 122 míst vzniklo u příbramské nemocnice a další vznikají na Drkolnově a také v Čechovské ulici, v prostoru před jedním z tzv. křížových domů. Ty plochy se staví v rámci projektu s názvem „Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami“ podpořeným z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ovšem s množstvím aut se pojí i nejeden problém. Ve vnitroblocích na sídlišti Drkolnov totiž zaparkovaná auta komplikují v případě například požáru průjezd hasičské techniky. Řidiče proto v této oblasti čeká tento měsíc podstatná změna v režimu parkování. Dotkne se především území mezi ulicemi Slunná, Šachetní a Drkolnovská. Tento měsíc bude vymezený prostor uvedenými ulicemi osazený dopravní značkou „Zóna – zákaz stání mimo vyznačená parkovací stání“ a místa, kde půjde parkovat, budou vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením, tedy bílou barvou.

Důvodem změny je zejména neukázněnost řidičů, kteří mnohdy parkují na všech úzkých komunikacích vnitrobloku včetně křižovatek, čímž znemožňují průjezd vozidel hasičského záchranného sboru. Hasiči pak nemohou projekt s výškovou technikou, jež je důležitá pro případnou záchranu lidí z vyšších pater budov, pokud by došlo k požáru. Případný zásah v takových případech trvá déle a je mnohem komplikovanější.

„Jsme si vědomi toho, že situace ohledně parkování na Drkolnově je složitá, ale průjezd zejména hasičské techniky jsme museli vyřešit,“ vysvětlil příbramský místostarosta Václav Švenda. Dodal také, že město se „parkovací újmu“ snaží vykompenzovat tím, že už brzy budou v provozu dvě nová parkoviště P+R a dalších 70 parkovacích míst je zdarma k dispozici na bývalém placeném parkovišti přímo na Drkolnově. „Je možné, že lidé změnu budou vnímat jako určitě omezení, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že k ní dochází pro jejich lepší bezpečnost například v případě požáru, aby se hasiči dostali včas a bez problému na nástupní plochy,“ dodal Švenda.

Projektová dokumentace na svislé a vodorovné dopravní značení vznikla na základě prověření situace v terénu, následné analýzy a simulace průjezdu hasičské techniky ulicemi sídliště. Podle platné legislativy musí být průjezdná šíře příjezdových komunikací k objektům nejméně tři metry.

Průjezdy techniky hasiči pravidelně zkoušejí na několika místech a v mnoha případech není respektována značka zákazu stání, nebo auta parkují i na chodnících a průjezd mezi nimi je velice těsný, což samozřejmě komplikuje i rychlost případného zásahu. „Někdy stačí i jen velká popelnice, aby bylo nutné zastavit, odtáhnout ji a teprve potom pokračovat dál,“ komentoval některé poslední testy průjezdnosti mluvčí HZS Středočeského kraje Ladislav Holomčík. „Situace byla přibližně stejná, jako v minulých letech, jen se trochu mění místa, kde je průjezd komplikovanější,“ dodal.

Poslední kontrola průjezdnosti se v městě konala letos, tak trochu symbolicky v pátek 13. dubna a kdy hasičská cisterna nebo automobil s výsuvným žebříkem postupně projížděli uličky v centru města, ale i v okrajových částech. Nejhůře průjezdné byly kvůli nekázni parkujících řidičů komunikace v centru, zde musel zásahový vůz vjet často na trávník, obrubník nebo chodník, aby dokázal místo překonat. Hasiči všem problematicky parkujícím vozidlům dávají při těchto akcích za přední sklo lísteček s informací, že byla provedena kontrola průjezdnosti a řidič neparkuje správně. Podle statistik vznikne ročně více než 3000 požárů v domácnostech. I krátkodobě nevhodně zaparkované vozidlo může být příčinou toho, že hasiči nebudou včas tam, kde jsou potřeba.