Po dobu trvání nouzového stavu jsou všechna zpoplatněná parkovací stání motoristům bezplatně k dispozici. Podle nařízení vlády v současném stavu neplatí ani barevné parkovací zóny.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Po dobu nouzového stavu je parkování bezplatné a postihováno není ani parkování v rezidentních zónách. Jakmile nouzový stav pomine, začne se parkování řídit opět podle nastavených pravidel. To znamená, že začnou fungovat barevné zóny a zapnou se parkovací automaty. Chtěl bych apelovat na naše motoristy, aby i v uvolněném stavu dbali základních pravidel, jako je například zákaz stání na nástupních plochách hasičského záchranného sboru,“ upřesnil informace starosta města Jan Konvalinka.

Po skončení nouzového stavu se parkování městě opět vrátí do zaběhnutého systému se všemi barevnými parkovacími zónami a s cenami, které platily před jeho vyhlášením. Změnu ceníku za parkování na území města schválila rada města letos v únoru. Zavádí ve všech parkovacích zónách jednotnou základní sazba – 10 korun. Liší se ale bude doba, po kterou bude platit. Čím blíže je lokalita centru, tím bude časový úsek kratší.

Doprava se v Příbrami pomalu vrací do zaběhnutých kolejí. Městská hromadná doprava byla už od pondělí 27. dubna posílena o večerní a víkendové spoje. Od stejného data opět fungují všechny světelné křižovatky.