„Vítáme nápady občanů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zdvojnásobit částku, která se na návrhy rozdělí. Tak bude možné realizovat více projektů,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Doposud z participativního rozpočtu vzešlo šest projektů. Část jich je hotová, některé jsou v přípravách a u některých se s ohledem na komplikace s realizací doba dokončení protáhla.

„Hlasování o nových nápadech, když ještě není dokončená realizace vítězných návrhů z minulého ročníku, snižuje důvěru projektu. Je nezbytné, abychom navržené projekty uskutečnili dříve, než začne další kolo výběru. Proto se o návrzích bude hlasovat jednou za dva roky,“ doplnil místostarosta Martin Buršík.

Participativní rozpočet roku 2020 odstartuje v lednu, návrhy, na které se bude rozdělovat dva miliony korun budou moci občané podávat do konce března.