IVAN ČERNOVSKÝ


Čím více se věnuji astrologii, tím více obdivuji Herma Trismegista, egyptského boha žijícího asi 200 let před Kristem, který je autorem stručné, ale geniální poučky: „Co je dole, je jako to, co je nahoře a co je nahoře, je jako to, co je dole.“ A protože nejsem jasnovidcem věštícím z kávové sedliny, řeknu vám něco o roce 2009 z toho, jak to vypadá nahoře. Nemyslím tím Strakovu akademii ani Bílý dům, ale pohyb planet a jimi vytvářené konstelace.
Svou předpovědí nechci nikoho strašit, ani vyvolávat pocity beznaděje. Každý člověk je při troše dobré vůle schopen prožívat obyčejné lidské radosti i ve složitých podmínkách. Člověk by se neměl radovat pouze z velkých věcí či událostí, ale i z maličkostí.


Svět čeká hospodářský úpadek

A nyní k tomu, jak to bude vypadat nahoře. Podle toho, v jakém znamení se planeta Pluto nachází, poznáme, v jaké oblasti života dojde k zásadním, globálním změnám a velkým transformacím. Nejvzdálenější a nejpomalejší planeta Pluto koncem roku 2008 po dlouhých 13 letech opustila znamení Střelce a vstoupila do znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do roku 2024.
Bude dobré si připomenout, co se přihodilo v letech 1995 až 2008, kdy Pluto procházelo znamením Střelce. V této době došlo ke kolapsu náboženství, filosofie, pedagogiky a školství vůbec. Všudypřítomným nepřítelem se staly fanatické náboženské organizace. Lidé byli konfrontováni s předstíranými morálními kvalitami známých osobností, politiků a začali chápat rozdíl mezi slušností a drzostí spojenou s arogancí moci. Uvědomili si také, jaký je rozdíl mezi dravým podnikáním a darebáctvím. Mafie a organizovaný zločin se spojily s politikou. Čím dál tím více lokálních konfliktů bylo zahajováno z protiteroristických, civilizačních či náboženských důvodů.
V dalších 16 letech, kdy bude Pluto procházet znamením Kozoroha, lze očekávat kolaps všech centralizovaných státních systémů. Nepřítelem se stane každý, kdo si bude vynucovat disciplínu, poslušnost a závislost na systému. Dojde ke zhroucení všech neživotaschopných struktur, které si budou vynucovat poslušnost násilím a strachem. Lze předpokládat, že centrální moc bude bojovat ze všech sil o udržení stávajícího stavu, a proto bude omezovat základní práva občanů.
V lůně starého budou vznikat nové struktury, které budou vycházet ze zkušeností z uplynulých 248 let (doba oběhu Pluta celým zvěrokruhem) a které budou schopny zabezpečit smysluplný život v budoucnosti. Je pravděpodobné, že v době pohybu Pluta Kozorohem dojde k položení základů nové formy světovlády, tzv. nového světového pořádku.
Hospodářský růst se v roce 2009 téměř zastaví a projde úpadkem, aby se ekonomika v dalších letech mohla transformovat na nové podmínky. Je pravděpodobné, že zhroucení finančního trhu, které v současné době prožíváme, je pouze začátkem dlouhodobější krize. Vždyť i naši předci věděli, že po sedmi tučných letech nastane sedm let hubených. Vytváření virtuálních cen různých komodit, snahy o zmnožení kapitálu nekrytými půjčkami vytvořily celosvětově složitou situaci, která bude v roce 2009 pokračovat. Pod rouškou „nutnosti regulace“ budou iniciovány různé systémové změny, aby mohlo dojít k další centralizaci finančního kapitálu. Opatření spočívající ve snížení úrokových sazeb k zabezpečení dostupnosti půjček a finanční injekce do bank se ukážou jako málo účinná. Krize se po průmyslu a zemědělství koncem roku projeví i v obchodu a službách.
Nebude na škodu připomenout si, co se událo v době, kdy Pluto naposledy procházelo znamením Kozoroha. Bylo to v letech 1762 až 1777. V tomto období došlo k hlubokým společenským a politickým změnám. Do této doby spadá například vláda Marie Terezie, založení Londýnské burzy, rozpuštění jezuitského řádu, vynález parního stroje, vyhlášení americké nezávislosti a vydání základního ekonomického díla Bohatství národů od Adama Smitha. Se vznikem demokratických vládních forem začal rozpad aristokratických mocenských struktur.

Lidé se budou zabývat minulostí

Další pomalá planeta Neptun symbolizující duchovní proudy, masové emoce, ale také klamné ideologie, marné iluze, bludné nauky a drogy se bude i v tomto roce pohybovat znamením Vodnáře. Neptun je planetou tajemnou, duchovní, spojenou vždy s úniky a přesahy. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa. S objevem Neptunu přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Vystupňuje touhu lidí po pravdivém poznání minulosti, odkazu různých kultur a náboženství. Lidé se budou více zabývat minulostí lidstva za účelem nalezení duchovní harmonie v přítomnosti. Snadněji se budou zbavovat psychických vlivů minulosti. Stále ve větší oblibě budou politické strany se zvýrazněným sociálním programem. V reálném životě se mohou začít objevovat situace, které byly se značnou dávkou fantazie ztvárněny v akčních filmech v letech 1984 až 1998, když Neptun procházel znamením Kozoroha. Můžeme to přirovnat k situaci, kdy se v praxi začaly realizovat vynálezy, o kterých Jules Verne jenom snil a psal. Vliv Neptuna nejvíce pocítí Vodnáři, Blíženci, Váhy, Střelci a Berani, kteří dostanou další příležitost k naplnění svého života na základě soucitu, všestrannosti a obětavosti.
Planeta Uran se bude po celý rok pohybovat mystickým znamením Ryb. V tomto znamení působí jen slabě. Uran je tradičně spojován s vědou, elektřinou, letectvím, technologickým pokrokem, průmyslem, osvobozováním přírodních sil a jejich užíváním. Ve společenské rovině pak jeho objevem začíná rozvoj demokracie a kapitalismu.

Planeta Uran: bořitel tradic

Uran je planetou působící šokem. Je to bořitel tradic spojovaný s revolučními skoky. Vyvolává rychlé, zdánlivě nahodilé události. V roce 2009 bude přát především tvůrčím činnostem v skrytých oblastech. Planeta dále může způsobovat nejistotu v souvislosti s popíráním zdánlivě neotřesitelných pravd. Dojde k dalšímu rozvoji informačních technologií. Důvodem může být, že stále vydělávají a současné vývojové programy nejdou tak rychle omezit. Téměř po celý rok bude působit napěťový aspekt mezi Uranem a Saturnem, který obecně vyvolává napětí mezi zachováním starého řádu a jeho nahrazením řádem novým. Toto napětí pocítíme především v oblasti finanční, kde bude muset dojít k radikálním změnám. Na osobní úrovni příznivý vliv Uranu nejvíce pocítí Ryby, Raci, Štíři, Býci a Kozorozi. Mohou se těšit na nárůst intuitivních schopností a zvídavosti.

Saturn přinese krize i spolupráci

Obávaná planeta Saturn se bude do konce října 2009 pohybovat znamením Panny. V tomto znamení planeta umocňuje vliv politiky na veškeré dění. Do popředí se ve zvýšené míře dostane i vliv přírodních sil. Mohou přestat platit některé staré pravdy a zkušenosti. Dojde k politickým krizím, prudkým násilným akcím, přírodním katastrofám i katastrofám v dopravě. U politiků se může objevit i nedostatek diplomacie.
Od konce října se Saturn bude pohybovat ve znamení Vah, ve kterém bude mít silné postavení. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Dojde k nárůstu sociálního cítění a zodpovědnosti. Koncem roku nastane napěťový aspekt Saturnu s Plutem, který může být začátkem nějakého tvrdého mocenského boje. V minulosti byla toto konstelace spojena například s nástupem Mussoliniho k moci (1922), s druhou světovou válkou (1940) a nástupem Pinocheta (1973). Na osobní úrovni bude Saturn většinu roku preferovat praktičnost, preciznost a účelnost. Příznivě bude ovlivňovat Panny, Kozorohy, Býky, Štíry a Raky, kteří využijí saturnské moudrosti spočívající ve schopnosti zastavit se, zkoncentrovat, přehlédnout dosavadní cestu a zvolit odpovídající řešení.

Jupiter přinese rozvoj a prosperitu

Planeta rozvoje, prosperity a svobody, Jupiter, se bude pohybovat po celý rok znamením Vodnáře. Můžeme se těšit na další revoluční vědecké a technické objevy. Jupiter bude přát i originálním vyjádřením a projevům svobody. Možná se konečně dozvíme, proč se somálskými piráty na gumových člunech „bojovala“ nejmodernější bojová plavidla mnoha států.
Zhruba od poloviny roku bude silně působit konjunkce Jupitera s Neptunem. Tato konjunkce přinese rozvoj utopických myšlenek a zvýšený zájem o řešení sociálních problémů. Výsledek případných předčasných parlamentních voleb je tak předem určen. Na osobní úrovni bude především pomáhat Vodnářům, Vahám, Blížencům, Býkům a Štírům, kterým dodá toleranci a větší chuť navazovat duchovní vztahy.
Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se ve světě objeví koncem května (kolem 26.) a června (kolem 22.), v polovině července (kolem 20.), listopadu (kolem 19.) a prosince (kolem 16.).
Od března bude astrologickému roku vládnout Mars, který vystřídá Jupitera. Budeme snáze využívat svou sílu, houževnatost, akceschopnost, sebevědomí i pracovitost. Setkáme se i s neočekávanými a zlostnými reakcemi. Situace toho druhu nás budou učit větší rozvaze. Budeme nuceni moudře hospodařit se svými silami. Mars je o síle, autoritě a moci.
Mezi náročné měsíce na domácí politické scéně bude patřit leden, únor, duben, říjen a listopad. Nejpříznivějším měsícem bude červenec.