Co obyvatelé v brožuře najdou?
Základní otázky související s ochranou přírody. Ta je v brožuře rozdělena na zeleň, živočichy, vodu, ovzduší, odpady, veřejný pořádek a stavby. Poslední kapitola je o nakupování, kterým ke stavu životního prostředí také přispíváme, a to dokonce velmi podstatně. Dodatkem jsou pak užitečné internetové odkazy.

Jaká je její koncepce?
Lidé by na základě brožury měli získat základní přehled o tom, jaké zákony a vyhlášky upravují tu kterou část ochrany přírody a co vlastně nařizují. Díky tomu by měl být člověk v situaci související s ochranou přírody schopen posoudit, co má udělat, kam se obrátit nebo jak má jednat, může-li (nebo chce-li) být sám aktivní. Brožura poskytuje informace o kontaktech, kam a v jakém případě volat. Je to takový rozcestník, který informuje o systému, ve kterém ochrana přírody funguje. A v neposlední řadě v Rádci lidé najdou tipy a výzvy k tomu, aby se na ochraně prostředí podíleli aktivně. Třeba tím, že začnou kompostovat.

Kdo s tímto nápadem přišel?
S nápadem jsem přišla já sama, ale nespadl mi z nebe… Znala jsem podobné brožury z jiných měst nebo regionů a připadalo mi, že v Příbrami něco takového chybí. Myslím, že ekocentrum v Příbrami by se takovou činností mělo zabývat, je to jedna z jeho úloh. Myšlenka brožury mě provázela už od té doby, kdy jsme měli ekocentrum v Chrašticích, tam na to ale nebyl vůbec čas.

Kolik stála a z jakých zdrojů jste ji financovali?
Vydání brožury vyšlo na 159 tisíc korun. Největší část rozpočtu zabral tisk, vytisklo se totiž více než patnáct tisíc kusů, aby každá domácnost v Příbrami měla jednu. Všechny náklady pokrylo město Příbram, za což jsem velmi vděčná. Původně se sice uvažovalo o sponzoringu od firem, které nějak v oblasti životního prostředí podnikají, ale zrovna loňský rok na to nebyl vhodný.

Jaké další aktivity chystáte na nejbližší období?
Teď na jaře pořádáme několik akcí. Například 5. dubna akci Ukliďme svět!, kdy budeme s veřejností, která má chuť udělat něco pro své okolí, čistit okolí Příbramského potoka. O dva dny později se koná seminář o ochraně přírody v obcích, určený zejména starostům a zástupcům veřejné správy. Na začátku dubna budeme také u Březnice sázet alej listnatých, většinou ovocných stromů a na Den Země je připravena akce pro jednu základní školu. A v květnu se rozběhne pilotní běh vzdělávání dětí a mládeže na téma Udržitelná spotřeba. Kromě toho průběžně píšeme grantové žádosti, protože zatím stále fungujeme spíše v nouzovém režimu.

KAREL SOUČEK