Nejmocnějšího muže světa Rath žádá, aby ještě přehodnotil výstavu radarové základny protiraketové obrany v Brdech. Ta má sice vzniknout na území Plzeňského kraje – Rath však v tomto případě na hranice nehledí. Angažuje se proto, že Brdy považuje za jedinečný přírodní celek, který má hodnotu právě ve své celistvosti. „Díky omezením souvisejícím se stoletou přítomností vojáků se zde zachovala řada lokalit s původními rostlinnými i živočišnými společenstvy; některé z nich jsou zcela unikátní,“ argumentuje středočeský hejtman.

Věří, že tyhle důvody by amerického prezidenta mohly přimět k úvahám upustit od budování radaru ve vyhlédnuté lokalitě. A aby své argumenty ještě podpořil, přibalil Rath k dopisu také fotografickou knihu Luďka Švorce Brdy poetické. „Jsem si jist, že i pro amerického prezidenta je ochrana cenné přírody významnou prioritou,“ vysvětlil Rath, proč prezidenta upozornil, že americkou vojenskou základnu nepovažuje za vhodné umístit na jednom z brdských vrcholů. Měla by totiž vyrůst právě na jednom z velmi cenných přírodním území, jehož hodnoty by intenzivní stavební činnost spjatá s budováním radaru zcela zničila.

„Bylo by chybou, aby se americká vláda pod Vaším vedením stala v naší zemi synonymem těch, kteří přírodu nerespektují,“ napsal Rath Obamovi. A zdvořile ho upozornil, že vhodnost umístění radaru na kótě 718 nedaleko Míšova by administrativa Bílého domu ještě měla přehodnotit.

Text dopisu poslaného ze středočeského hejtmanství do Bílého domu

Barack Obama
Prezident Spojených států amerických

V Praze dne 25. března 2009

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jako hejtman Středočeského kraje, kde je plánováno vystavění americké vojenské základny s radarem, která má být součástí protiraketového štítu.
Chci Vás tímto dopisem upozornit na fakt, že americká vojenská základna by měla vzniknout ve velmi cenné přírodní lokalitě, která by mohla odpovídat přírodnímu parku.
Jako hejtman dané oblasti toto umístění vidím jako naprosto nevhodné a jen posilující argumenty odpůrců této základny.
Jsem přesvědčen, že by měla americká strana přehodnotit vhodnost této lokality vzhledem k zásahu do životního prostředí, který v tak cenné lokalitě hrozí. Jsem si také jist, že i pro Vás je ochrana cenné přírody prioritou a bylo by chybou, aby se americká vláda pod Vaším vedením stala v naší zemi synonymem těch, kteří přírodu nerespektují.

S pozdravem
David Rath

V příloze posílám fotografie z tohoto území.