Paní Boženě ze Štěchovic bylo 89 let. Manžel jí zemřel v roce 1985 na následky mrtvice. Trpěla občasnou zapomnětlivostí a měla problémy s chůzí. Poslední roky byla zvyklá na dvě vnučky, které ji navštěvovaly jednou za čtrnáct dní. Kvůli srdeční příhodě musela do nemocnice. To přimělo jednu z vnuček zavolat do kanceláře Farní charity s žádostí o pomoc s dohledem nad její babičkou.

„Naší schůzky se zúčastnila i vnučka. Společně jsme si popovídaly o tom, co má a nemá babička ráda a o tom, co prožila. Sepsali jsme žádost o asistenční službu a domluvily jsme se na osmihodinové denní péči,“ uvedla vedoucí charitních sociálních služeb ve středisku Nový Knín Vladimíra Řídká. Potom prý následovalo setkání asistentky s klientkou v jejím přirozeném domácím prostředí.

Podle Vladimíry Řídké nebývají začátky nového vztahu asistentek se starými lidmi vůbec jednoduché. Trvá i týdny, než si senior zvykne na přítomnost cizí osoby ve svém prostředí. Když potom zjistí, že se mají na koho obrátit a spolehnout, asistentku začnou přijímat jako člena rodiny.

Farní charita Starý Knín vznikla v roce 1993 a je zaměřená na pomoc starým, nemocným nebo jinak potřebným lidem.

Snaží se podporovat mnohdy nelehkou péči o ně. Ke klientům docházejí pečovatelky a osobní asistentky. Poskytují služby jako dovoz oběda, nákupu, léků, úklid v domácnosti a odvoz k lékaři. O klienta je postaráno podle potřeby a rodinní příslušníci, pokud nějací jsou, mohou v klidu odejít do zaměstnání.

„Naštěstí jen zřídka se setkáváme s tím, že příbuzní svoje staroušky nenavštěvují. Staří lidé potřebují hodně lásky a pocit bezpečí. Jejich rodiny na ně prostě nemají čas,“ postěžovala si Vladimíra Řídká.

Podle celostátního průzkumu Sociologického ústavu akademie věd se ukázalo, že pro domácí péči o seniory jsou dvě třetiny obyvatelstva.Víc než 62 procent obcí ale tyto služby neprovozuje. Zastupitelé prý většinou hlasují pro ústavní péči pro seniory. Přitom finanční prostředky, které obec vloží do zavedení a dalšího rozvoje terénní sociální péče, jsou podstatně nižší, než náklady na výstavbu nových domovů důchodců.

Farní charita Starý Knín zajišťuje péči pro 400 lidí přímo v jejich domovech a aktivně spolupracuje s 12 obcemi ve Středočeském regionu.

Zapojte se do diskuse a hlasujte v anketě vpravo. Je podle vás pro seniory lepší domácí péče nebo ústavní?