Finanční úřad v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2007 podávat daňové přiznání kdani zpříjmů fyzických osob, že vrámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni ve dnech:

čtvrtek 21. 2. a čtvrtek 13. 3. vdobě od 9 do 16 hodin vKulturním středisku Jince

úterý 26. 2., úterý 4. 3. a úterý 11. 3. vdobě od 9 do 11.30 hodin

a od 12.30 do 16 hodin. na Městském úřadě Rožmitál pod Třemšínem

úterý 26. 2. a úterý 4. 3. vdobě od 12 do 16 hodin na Obecním úřadě Hvožďany

čtvrtek 28. 2. vdobě od 12 do 16 hodin na Obecním úřadě Milín

středa 5. 3. vdobě od 12 do 16.30 hodin na Obecním úřadě Kamýk nad Vltavou

dále je možné využít kpodání daňového přiznání pracoviště Finančního úřadu vPříbrami vměstě Březnici vbudově bývalého Finančního úřadu vBřeznici (Po., St. 8 – 17 hodin).

 

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako vminulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si vklidu - bez front a v„domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. Vrámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání, případně mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Ztechnických důvodů zde nebude možné provádět příjem plateb daňových povinností vhotovosti

Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž kdispozici na finančním úřadu, pracovišti a výše uvedených obecních a městských úřadech a kulturním středisku vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.

Zároveň je zde již možné vyzvednout si prázdné tiskopisy pro vyplnění přiznání kdani zpříjmů fyzických osob za rok 2007 včetně potřebných příloh a poučení kvyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům vsouvislosti spodáváním daňových přiznání kdani zpříjmů fyzických osob některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince Finančního úřadu v Příbrami 318473473.

Informační linka bude vprovozu vtermínu od 3. 3 do 31. 3. (Po., St. 8 – 17 hodin, Út., Čt. 8 – 14.30 hodin., Pá. 8 – 14 hodin.).

Vsouvislosti spodáváním daňových přiznání kdani zpříjmů fyzických osob bude budova Finančního úřadu vPříbrami otevřena vprodloužených úředních hodinách vtermínu od 25.3. do 28. 3. každý den vdobě od 8 do 18 hodin. Dále pak vsobotu 29. 3. vdobě od 8 do 12 hodin a vpondělí 31.3 vdobě od 8 do 18 hodin.

Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností.

Finanční úřad v Příbrami