Před 125 lety byla postavena v Jincích nová základní škola. Tuto událost si Jinečtí připomněli oslavou s pestrým programem a Dnem otevřených dveří. Škola je totiž znovu jako nová – od jara roku 2004 prošla rozsáhlými opravami a rekonstrukcí, která přišla bezmála na 25 milionů korun.

Přestavba školy začala v březnu 2004 budováním nové jídelny s kuchyní. Její kolaudace byla v říjnu a do té doby pomohli se stravováním žáků vojáci z místní dělostřelecké posádky, jejíž kuchaři dětem vařili. Tato etapa výstavby stála asi 15 milionů korun, z toho 8,3 milionu byla státní dotace.

„Do té doby žáci chodili na obědy do budovy přes hlavní silnici naproti škole. Objekt musela obec vrátit restituentům a těm ročně platila půl milionu korun. S objektem byly navíc další problémy, protože potřeboval nutně opravit. Ale od doby, co jsme platili tak vysoký nájem, majitel do oprav neinvestoval ani korunu. Výstavba vlastní školní jídelny tak byla nutností,“ připomněla bývalá starostka Emílie Hurychová.

Modernizace jinecké školy pak pokračovala v dalším roce druhou etapou, při níž se rekonstruovaly vnitřky - elektrorozvody, voda a kanalizace. Budova dostala nová okna, dveře, bylo instalováno nové osvětlení a postaveno sociální zařízení. Vše přišlo na více než sedm milionů korun.

Následovala třetí etapa, a to už se budova dočkala nové fasády za téměř 1,8 milionu korun. Peníze poskytla obec ze svého rozpočtu. Modernizaci však není zdaleka konec. „Zkusili jsme získat peníze od státu na další výstavbu, ale nepodařilo se nám to,“ uvedl starosta Josef Hála s tím, že to rozhodně nevzdá a bude shánět peníze z nějakého z evropských fondů. „Chceme přistavět nové učebny a také tělocvičnu. Projekt máme připravený,“ dodal Hála.

Dnes nese zařízení oficiální název Základní a Mateřská škola v Jincích. Podrobné informace jsou na vkusných webových stránkách školy.

Zhistorie:

- Stavba školy o jedné učebně a pokojíku pro učitele byla v Jincích provedena již v polovině 17. století. Od roku 1700 se stala škola farní. Ustanovený učitel cvičil děti z celé farnosti a kromě toho zvonil klekání a proti mračnům.

- Prvním učitelem v Jincích byl Matěj Vydra (zmínka o něm roku 1806). Jeho nástupcem (1805 - 1815) se stal Antonín Slavík, otec slavného houslisty Josefa Slavíka.

- V roce 1805 nechal hrabě Rudolf Vrbna svým nákladem přestavět školu a zvýšit ji o jedno poschodí. Roku 1870 byla v zámecké budově v Jincích zřízena druhá školní třída.

- V roce 1881 a 1882 byla vystavěna nová školní budova nákladem 32 000 zlatých a škola trojtřídní rozšířena hned na pětitřídní s jednou pobočkou. V nové budově se začalo vyučovat od 1. ledna 1883. Roku 1888 měla již obecná škola šest tříd s jednou pobočkou. Roku 1894 byla v Jincích zřízena živnostenská škola pokračovací. V roce 1900 postavila obec Čenkov pro své děti novou dvojtřídní obecnou školu.

- V roce 1919 byla zřízena a otevřena v Jincích samostatná škola měšťanská. Budova školy byla v roce 1925 přestavěna nákladem 300 000 Kč. Velkých změn zaznamenala budova školy v letech 1968 až 1969, kdy se prováděla přístavba a rekonstrukce budovy.