Celkem osmnáct linek městské hromadné dopravy provozuje pro město Příbram firma Connex. V roce 2006 vybrala firma na jízdném 19 200 000 korun, ale celkové náklady na provoz linek městské dopravy činily 37 445 000 korun.

Ve stejném roce převezly příbramské autobusy celkem 3 058 000 cestujících a najely 1 258 000 kilometrů, přičemž město firmě Connex přispívá částkou 14 korun za jeden ujetý kilometr. Současná cena jedné jízdenky je při platbě čipovou kartou 8 korun, platba hotově u vstupu do vozu činí 12 korun. Senioři nad sedmdesát let věku mají jízdné zdarma, stejně tak jako dárci krve, přímí účastníci odboje a držitelé průkazu ZTP.

Kvůli zvyšování daně z přidané hodnoty z 5 na 9 procent, zvyšování ceny ropy a dalším vlivům bude v prosinci rada města jednat o případném zvýšení ceny jízdného. Město Příbram zvažuje tři varianty úpravy jízdného v městské hromadné dopravě.

První variantou je, že se cena zvyšovat nebude. Pro městský rozpočet to znamená, že dotace by se ze současných 14 korun na jeden ujetý kilometr zvýšila o 1,50 koruny.V praxi by to vypadalo tak, že zvýšené náklady dopravce, ke kterým by samozřejmě došlo se zdražením cen vstupů (nafty, DPH či zvýšení cen opravy starých strojů a nákladů na pořízení nových vozů), by zaplatilo město výše zmiňovaným navýšením dotace.

Druhou možností je návrh na vstup města Příbrami do středočeského integrovaného systému hromadné dopravy. Cena základního jízdného by se nezměnila a byly by zvýhodněny takzvané měsíční kupony.

Také by se ale zpoplatnily další kategorie podle současných platných zákonů. „Problémem tohoto systému, který by nám jinak vyhovoval, je stanovení jízdného pro seniory na 2 koruny,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák. Dalším kritériem vstupu do integrovaného systému je, že by na jedno předplatné za stejnou cenu cestující mohli využívat linkové autobusy jezdící po městě.

To se ale nelíbí cestujícím, kteří jezdí například do Prahy. „Jezdím každý den do Prahy a nastupuji na zastávce u ZUNZu. V té době je autobus ještě prázdný a já si sednu, ale kdyby se tohle zavedlo, lidé, kteří by jeli jen od ZUNZu třeba na Jiráskovy sady, nemuseli by se taky z toho autobusu dostat a ti, co jedou do Prahy zase do něj dostat,“ řekl Martin Pešek z Prahy, jeden z pravidelných cestujících na lince Příbram – Praha.

Poslední návrh nepočítá se vstupem do integrovaného systému dopravy, tudíž by senioři nad sedmdesát let jezdili městskou hromadnou dopravou stále zdarma, zdražení by ale čekalo cestující, kteří platí kartou a hotovostí.

Cena by činila 10 korun při platbě čipovou kartou a 14 korun při platbě hotovostí, což je v obou případech nárůst o dvě koruny.

Zároveň by bylo také nutné zvýšit dotaci na jeden kilometr s ohledem na snižující se počet cestujících. Všechny tři návrhy bude v prosinci projednávat rada města.