Účastníci kurzu se během dvouhodinového kurzu seznámí s teoretickými a hlavně praktickými postupy při základní neodkladné resuscitaci a nejčastějších akutních stavech. Teoretická část výukového programu obsahuje informace o základní neodkladné resuscitaci, způsob komunikace se zdravotnickým operačním střediskem na lince 155, dále informace o zástavě krvácení, protišokovém opatření, polohování pacienta a nejčastějších akutních stavech mezi něž patří kolaps, dušení, epileptický záchvat, bolesti na hrudi, hypoglykemické koma, popáleniny či úraz elektrickým proudem. Praktická část výuky obsahuje nácvik resuscitace na modelu, tedy masáž srdce a umělé dýchání, zástavu krvácení se zdravotnickým materiálem a polohování pacienta.

„Středočeská záchranná služba pořádá kurzy první pomoci pro veřejnost opakovaně v Kladně, Jesenici u Prahy a v Příbrami. Zájemci o kurz se mohou přihlásit na www.zachranka.cz nebo na kabinet@zachranka.cz . Provozujeme kurzy první pomoci po dohodě i pro firmy a školy. Další kurz první pomoci pro veřejnost plánujeme na 29. dubna od 18 hodin v Kladně v budově Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje,“ sdělila Tereza Janečková.

„Záchranná služba Středočeského kraje se snaží, aby kvalita v poskytování neodkladné přednemocniční péče stále rostla. Ale stejně jako profesionální pomoc zdravotníků je velice důležitá i pomoc těch, kteří pacienta vidí ještě před příjezdem profesionálních záchranářů. Nezdravotníci jsou totiž na místě události často první a na jejich rychlém jednání a správném rozhodováním může někdy záviset život druhého člověka. Každému se může stát, že se ocitne v situaci, kdy někdo v jeho okolí bude potřebovat první pomoc. Prvním krokem je samozřejmě zavolání na linku 155. Do příjezdu sanitního vozu však uplyne nějaký čas, který se dá účinně využít k poskytnutí první pomoci postiženému,“ dodala Janečková.