Podstatnou součástí práce na plicním oddělení vPříbrami je diagnostika rakoviny plic. Ročně je na tomto pracovišti diagnostikováno zhruba 80 nových případů této závažné nemoci.

Nemocní, u nichž přichází vúvahu operační řešení, jsou na základě vzájemné spolupráce odesíláni nejdříve ke konzultaci a poté případně i kprovedení operačního zákroku právě na kliniku, kterou vede profesor Pafko. Následně jsou pak tito pacienti již po provedené operaci opět převezeni na plicní oddělení do Příbrami kzajištění další péče a kpokračování vléčbě.

„Klékařům III. Chirurgické kliniky FN Motol odesíláme i pacienty sjinými nálezy než srakovinou plic, u nichž je ale taktéž vhodný a potřebný operační zákrok voblasti hrudníku, jako například kprovedení komplikovaných operací pro nemoci pohrudnice, mezihrudí a podobně,“ sdělila Monika Boušková.

Profesor Pafko přijel do Příbrami nejen navštívit příbramské plicní oddělení pod vedením primářky Stanislavy Urbanové a pohovořit si o dalších možnostech spolupráce mezi oběma pracovišti, ale také se seznámit se všemi členy tohoto týmu. „Pavel Pafko přitom vysoce hodnotil velmi kvalitní předoperační diagnostiku plicních nádorů, která je vPříbrami prováděna. Ocenil také přístup kmladým lékařům,“ dodala Boušková.