Počátky této slavnosti sahají do 19. století. Kůže byl původně kožený kus přišitý na hornickou kytli, na níž si horník při práci v dole sedal. Jako slavnostní část oděvu byla pak kůže na kytli nošena i na takzvaných hornických parádách. Skokem přes kůži dokazoval nováček, že je hoden studovat hornictví nebo hutnictví na báňské akademii. Odpoledne se nováčci sešli na společné večeři vněkterém zmístních hostinců, poté následoval průvod městem. Významná zastávka byla u rektorátu akademie, dnešního Domova mládeže vJiráskových sadech. Tam se zpravidla zpívala studentská hymna Gaudeamus igitur nebo píseň Hornický stav budiž velebený.